SiD

Eksamenskarakterene i norsk bør slås sammen

  • Jente (16)
De som kommer opp i matematikk eller engelsk har kun en prøve og får bare en karakter. Så hvorfor skal norskelevene ha et ekstra tall på vitnemålet? Spør jente (16).
Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Når du leser denne overskriften tenker du sikkert at det er enda et leserinnlegg om å kutte ut nynorsk som fag.

Men nei, jeg vil diskutere eksamen. Norskeksamen, for å være helt presis.

En tredjedel av landets 16 åringer, inkludert meg, kom opp i norsk til eksamen. Problemet er bare at vi skal ha to eksamener og at vi derfor får to karakterer: en i hovedmål og en i sidemål.

De som kommer opp i matematikk eller engelsk har kun en prøve og får bare en karakter. Så hvorfor skal norskelevene ha et ekstra tall på vitnemålet?

For meg er antallet prøver irrelevant. Det som provoserer meg er at to 3-ere på norskeksamenene trekker mer ned på snittet enn en 3-er på matteeksamen.

Det er lett å si at karakterene på ungdomsskolen ikke betyr noe, men det er jo tross alt karakterene som bestemmer hvilken skole vi begynner på til høsten.

Jeg mener derfor at vi burde få en samlet vurdering på bokmål- og nynorskeksamen slik at alle eksamenene gir like mange karakterer. På den måten vil sensorene ha større vurderingsgrunnlag samtidig som eleven får vist sin kompetanse.

Med denne ordningen vil ikke sidemål sidestilles, men heller likestilles med hovedmål. Man må rett og slett mestre begge målformene.

Det er først da man er god i norsk!

Les mer om

  1. Si ;D
  2. Skole og utdanning