SiD

Vi trenger en matkastelov!

  • Oscar Alexander Undahl (21)
    Oscar Alexander Undahl (21)
    Leder av AUF-studenter i Trondheim
Innføringen av en norsk matkastelov vil redusere matsvinnet fra butikker og produsenter, skriver Oscar Alexander Undahl.

Men når kommer den?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Én tredjedel av all maten som produseres i verden, når aldri en tallerken. I Norge ble det kastet 385.000 tonn spiselig mat i 2017. Dette er nok mat til å mette 850.000 mennesker.

I 2018 gikk et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti inn for at regjeringen skulle legge frem et forslag til en norsk matkastelov.

Den er fortsatt ikke blitt en realitet.

Flere gevinster

I Frankrike ble en matkastelov vedtatt i 2016. Den sier at alle supermarkeder må gi bort all spiselig mat de ikke får solgt, til veldedige formål. Men hvor blir det av den norske matkasteloven?

En gjennomsnittlig norsk forbruker kaster 42 kilo spiselig mat i året. Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030, men har til nå kun etablert en frivillig intensjonsavtale uten konkrete mål. Intensjonen er god, men har ingen reell tyngde.

En matkastelov vil ikke bare kunne redusere matsvinnet, men overskuddsmaten vil også kunne doneres og sikre at veldedige organisasjoner får en jevn strøm av god høykvalitetsmat. Den ikke-spiselige maten kan også brukes til både dyrefor og kompost.

Sender et klart signal

Et gjentagende argument mot en matkastelov er at butikker blir midlertidig tomme for enkelte varer. Men at butikken iblant er utsolgt for enkelte matvarer, betyr bare at det ikke overproduseres.

Innføringen av en norsk matkastelov vil redusere matsvinnet fra matbutikker og matprodusenter, og det vil sende et klart signal til norske forbrukere om at matsvinn er et alvorlig miljø- og ressursproblem.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!

Les mer om

  1. Matsvinn