Regjeringsplattformen er for vag når det kommer til barn og unge

  • Isaac Elstad Røssnes (20)
    Isaac Elstad Røssnes (20)
Regjeringen må strekke seg lenger, mener Isaac Elstad Røssnes (20).

Her er den største seieren og den største skuffelsen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi i Press ga nylig regjeringsplattformen terningkast fire i avisen Framtida. Begrunnelsen var at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har mye god politikk som angår barn og unge.

Likevel ble det ikke en sekser fra oss.

Vi er misfornøyde med plattformens vage tiltak og mener regjeringen må strekke seg lenger.

Dagens plattform gjør det vanskelig å forstå hvordan politikken skal forbedre hverdagen til barn og unge i praksis.

Her har vi pekt ut det vi anser som den største seieren og skuffelsen for barn og unge.

Seieren:

Åtte år etter at Norge ratifiserte FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), ble det endelig bestemt at dette skal inkorporeres i norsk lov.

For mange organisasjoner som jobber med tematikken, inkludert Press, er dette definitivt en stor seier. Alle barn skal kunne delta på lik linje i samfunnet – uansett funksjonsnivå.

Derfor er det også veldig bra at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fremmes som et nødvendig verktøy for at dette skal være mulig. Her har regjeringen gjort mer enn sine forgjengere, og det er vi glade for.

Her trengs det mer 1:

Plattformens politikk om skolehelsetjenesten og psykisk helse trenger mer arbeid. Formuleringene er for vage.

Eksempelvis heter det at «helsestasjonene og skolehelsetjenesten [skal styrkes] gjennom en konkret opptrappingsplan som utarbeides i samarbeid med kommunene».

Hvordan skal dette gjøres? Hva innebærer en opptrappingsplan?

Press krever at det skal være en helsesykepleier pr. 300. elev i både grunnskole og videregående skole for å sikre en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. I regjeringsplattformen er ingen antall nevnt.

Her trengs det mer 2:

Regjeringen sier at barnets beste skal bli vurdert som et grunnleggende hensyn i behandlingen av asylsaker, og at mindreårige asylsøkere skal sikres tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Dette er bra.

Likevel er det noe helt fundamentalt som blir borte i regjeringens planer, nemlig barnets rett til å gå på skole uansett oppholdsstatus.

Utdanning er en grunnleggende rettighet barn har, og vi håper Støre-regjeringen kan tydeliggjøre dette i plattformen.

Les også

Stor skrivekonkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

Den største skuffelsen

Den største skuffelsen er at barnetrygden ikke nevnes. Barnetrygden er det tiltaket som har størst betydning for å redusere fattigdom blant barnefamilier.

Likevel velger to av tre kommuner å ta barnetrygden vekk fra familier som mottar sosialhjelp. Dette er rett og slett diskriminering av barn basert på familiens økonomiske situasjon.

Familiefattigdommen øker i Norge, og det er noe man må ta svært alvorlig. Her forventer vi veldig mye mer av Støre-regjeringen.

Finnes det håp?

Vi håper Sosialistisk Venstreparti (SV) og andre partier som kjemper for barns rettigheter, kan bidra til at vi får en politikk med mer håndfaste mål og tydeligere prioriteringer.

Til slutt vil vi minne den nye regjeringen på at alle ungdomsorganisasjonene sitter på mye kunnskap om de ulike sakene.

Snakk med oss og inkluder oss når dere utformer politikk.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!