Åtte menn bidrar til å gjøre verden til et bedre sted | Leon Solve Mossing Knudsen

Tilsammen eier disse åtte mennene mer enn det den fattigste halvdelen av verdens befolkning gjør. Fra øverst til venstre: Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Carlos Slim og Michael Bloomberg.

Si ;D-innlegg: At rike blir rikere, betyr ikke at resten av verden blir fattigere.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Den siste uken har man kunnet lese i flere medier at åtte menn sitter på like stor kapital som den fattigste halvparten av verdens befolkning. Sosialistisk Ungdom melder seg på kampanjen og maler et unødvendig negativt bilde av disse menneskene. Dette er med på å ødelegge tilliten til dem som tør å skape noe.

Dette er ikke et enkelttilfelle. Gang på gang kommer SU med kampanjer om hvordan mennesker med ressurser, kapital eller eiendom er en byrde for samfunnet.

Dette får meg til å lure – hvordan skal staten tjene penger hvis det ikke skapes arbeidsplasser i den private sektoren etter at dere legger ned Olje-Norge? Skal vi beskatte gründere og folk som bidrar med innovasjon og omstilling?

Skal vi sette en øvre grense for hvor mye folk kan eie, eller skal vi rett og slett overføre alle selskapene til staten, slik at folk med en bachelor i statsvitenskap skal forvalte selskapene?

Arbeidsplasser skapes

Blant de åtte mennene er Microsofts Bill Gates og Facebooks Mark Zuckerberg. Hvor hadde vi vært uten Facebook, og hvordan hadde handel, utdanning og samfunnsstrukturen fungert uten Microsofts datamaskiner og operativsystemer?

Hvordan hadde dere designet kampanjene deres uten verktøy som er direkte konsekvenser av en global markedsøkonomi, SU?

Det er bedre at noen sitter på en litt større formue samtidig som de skaper arbeidsplasser.
Leon Solve Mossing Knudsen (18) er leder i Telemark Unge Høyre.

At disse mennene sitter med store rikdommer, gjør ikke resten av verden fattigere. Siden 1981 har jordens fattigdom blitt halvert, og statistikkene ser bare bedre og bedre ut. Jeg lurer på hvordan vi kan minke fattigdommen enda mer.

Målet er at ulikhetene blir mindre, men det oppnår vi ikke med å lage hindringer for dem som tør å skape. Vi trenger disse arbeidsplassene, og det er bedre at noen sitter på en litt større formue samtidig som de skaper arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene øker igjen inntekten og minker utgiftene til staten.

Legge til rette for dem som skaper

Vi må derfor sørge for at privat sektor blomstrer med skatteletter og gunstige skatter til de som tør å satse, til de som tør å sette ideene sine til liv og skape arbeidsplasser og produkter vi trenger i fremtiden.

Så istedenfor å prøve å sette kjepper i hjulene, bør dere heller legge til rette for dem som skaper noe som samfunnet har godt av, slik Høyre alltid har gjort.


Hvordan står det egentlig til med fattigdommen i verden? Her er noen artikler som kan oppklare: