Fraværsproblemene i videregående er et speilbilde av arbeidslivet | Oliver Stavik

  • Oliver Stavik (18), Medlem av arbeidsutvalget i Møre og Romsdal Unge Høyre
Foreldre må huske at deres arbeidsmoral vil påvirke barna, skriver Oliver Stavik (18).

Si ;D-innlegg: Fravær er ikke et ungdomsproblem. Det er et norsk problem.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Når støvet noenlunde har lagt seg etter debatten om fraværsgrensen, vil jeg komme med noen betraktninger jeg har gjort meg siden skoleårets start.

Jeg har siden september gått på gymnaset i Tyskland og har samtidig fulgt debatten og resultatene av det nye regimet i Norge herfra.

Dette har ikke endret min mening om fraværsgrensen i seg selv, fordi den etter min mening behøvdes i Norge. Snarere er jeg blitt noe bekymret over hvorfor en slik grense kom i Norge, og hvorfor den i det hele tatt var nødvendig.

Nytt regime

Inntil i høst var det altfor mye fravær på videregående. Man hadde ikke et felles regime for hele landet, og man hadde jevnt over vanskeligheter med å få bukt med fraværet.

Oliver Stavik (18).

Man kan si det så enkelt og brutalt som at fraværsgrensen kom som et resultat av at norske elever skulket for mye.

Det gikk ikke lenger an å ha et system som baserte seg på tillit til at elevene møtte opp på skolen, når så mange ikke gjorde nettopp det. Med andre ord ødela mange for et system som i utgangspunktet la opp til tillit.

Blir kutt i sykelønnen arbeidslivets svar på fraværsgrensen?

Fraværsgrensen er blitt kritisert fra mange hold, men et faktum er udiskuterbart: Fraværet har gått ned. Samtidig: I arbeidslivet i Norge har vi i dag for mye sykefravær.

Utgiftene sykefraværet skaper, er ikke bærekraftig for en fremtidig velferdsstat. Blir det nødvendig med et nytt regime også her?

Kjempeenkelt å sluntre unna i arbeidslivet

Jeg har hele veien vært for fraværsgrensen i Norge, men jeg må innrømme at argumentene til ja-siden til tider har vært nokså pinlige.

Når godt voksne mennesker argumenterer med at fraværsgrensen er et bra tiltak, fordi da lærer ungdommen hvordan det blir i arbeidslivet, så stemmer det jo overhodet ikke.

Per dags dato er det jo kjempeenkelt å sluntre unna i arbeidslivet! Der er det jo bare å levere egenmelding og være borte i én til tre dager – hele fire ganger i året uten legeattest!

Den svenske modellen

I Norge har vi i tillegg hele 100 prosent sykelønn. De 16 første dagene blir dekt av arbeidsgiver, deretter tar staten regningen.

Vårt naboland Sverige derimot har kun 80 prosent sykelønn og første sykedag uten lønn. De har også bare halvparten av vårt sykefravær.

Man må vel ikke være incentivekspert for å forstå at det er viktigere å dra på jobb i Sverige da.

Vi har altså et fraværssystem i arbeidslivet, som i likhet med det gamle systemet i skolen, er bygd på tillit. For å sikre fremtidens velferdsstats bærekraft, må vi imidlertid kutte i offentlige utgifter.

Les også

Journalist Ingeborg Senneset: Det finnes kun ett Nav-tiltak som har dokumentert effekt på sykefravær

Å velge Sveriges modell for sykefravær vil åpenbart spare oss for milliarder, og det vil mest trolig gi oss mindre sykdom. Blir arbeidslivets svar på fraværsgrensen kutt i sykelønnen?

Foreldre må også huske at deres arbeidsmoral vil påvirke barna

Så kan man jo håpe og si at fravær i skolen er et ungdomsproblem. At de ikke er modne nok til å oppfylle de plikter de er gitt og har tatt på seg. Men jeg nekter å tro at norske arbeidstagere virkelig er dobbelt så mye syke som svenske arbeidstagere.

Da kan det ikke være et ungdomsproblem, men et norsk problem. Fraværsproblemene i videregående var ikke særegent for skolen, men et speilbilde av arbeidslivet.

Foreldre må huske

Jeg tror vi står overfor et behov for omstilling i arbeidslivet, slik vi gjorde i skolen.

For det som virkelig bekymrer meg, er hvilke holdninger som førte til behovet for fraværsgrensen og gir oss dobbelt så høyt sykefravær som Sverige. Her må det mer enn politikk til, her må reale holdningsendringer til.

Her i Tyskland drar man på jobb og skole. Det er ens plikt. Her har man et tillitsbasert fraværssystem, som fungerer på grunn av holdningene.

Dette er på ingen måte en motsetning til Norge, men jeg er redd vi utvikler oss i feil retning. Her må alle ta ansvar. Foreldre må også huske at deres arbeidsmoral vil påvirke barna.


Lese mer? Vi anbefaler:


Aftenpodden Si ;D: Fraværsgrensen: Kunnskapsministeren blir grillet.

Vi inviterte ungdom til å stille sine spørsmål til Torbjørn Røe Isaksen (H).

Her er det han svarte: