SiD

Er du over 50? Da bør du bli i jobben!

Jeg mener ikke at man ikke skal ansette unge arbeidstagere, men det er trist at man som 50-åring kanskje ender med å «nave» hvis man vil skifte jobb.

Hva er best? Å satse på de gamle fuglene som skifter rede og som har vært lenge i jobblivet, eller de nyklekkede ungene som nettopp har lært seg å fly?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
  1. juni skrev Aftenposten om en ny undersøkelse fra Senter for seniorpolitikk. Den avslørte at to av tre spurte bedrifter ikke har rekruttert arbeidstagere over 50 år det siste året. Dette til tross for at norske bedriftsledere har en positiv holdning til eldre arbeidstagere.

Hvorfor velger ikke arbeidsgiveren de eldre?

Det skyldes nok at de vil satse på unge og kloke hoder som har større sjanse til å fornye seg, men også at de tenker fremover og ser at det er mer lønnsomt å ansette en som kan jobbe i 40 år fremfor en som kan jobbe i toppen 15 år til.

Norge står overfor store demografiske endringer, og i løpet av de neste 100 årene vil 50 prosent av alle født etter 2000 leve lenger enn 100 år. Vi er vitne til en eldrebølge der flere og flere lever lenger. Det er derfor helt håpløst at hele 66 prosent av de spurte lederne ikke har ansatt en person over 50 år i 2011. Med slike tall vil den private sektoren slite i årene fremover, når man vet at hver fjerde nordmann vil være mellom 55 og 75 år i løpet av de neste 20 årene.

Ikke glem dem som har vært lengst i gamet

De fleste private selskaper satser på ny arbeidskraft og nye kloke hoder som lettere klarer å fornye seg og vinne kunder, men dette betyr ikke at man skal se vekk fra alle eldre fordi de har vært lenge i gamet. I Nord-Norge finner man flere bedrifter som har egne strategier for å holde på de eldre og som forsøker å tilrettelegge jobben for denne aldersgruppen. 33 prosent av de spurte lederne bruker også opplæringstiltak for ansatte og ledere. Det eneste negative er at dette kun gjelder Nord-Norge, hvor bedriftene støtt og stadig er på jakt etter nok arbeidskraft. Vi må heller ikke glemme at det er bedriftene som må bruke penger på tilrettelegging og kursing.

Verdifull erfaring

Det satses ungt, men flere ledere innrømmer at mange eldre har mer verdifull erfaring. Og som Aftenposten skriver i sitt intervju med generalsekretær i SSP, Kari Østerud, virker det som om bedriftene undervurderer utviklingen. Det er selvsagt mer lønnsomt å satse på dem med en lang arbeidskarrière foran seg, fremfor dem som om et par år vil gå av med pensjon. Jeg mener ikke at man ikke skal ansette unge arbeidstagere, for de unge trenger jobb, men det er trist at man som 50-åring kanskje ender med å «nave» hvis man vil skifte jobb.

Martin Thorland Jutkvam (17)