SiD

Hvor ble det av Frps miljø- og klimaengasjement? | Armin Braimi

 • Armin Braimi (19)
  Armin Braimi (19)
  Nestformann Oslo FpU

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og Une Bastholm, nasjonal talsperson for MDG i frisk debatt under Arendalsuka. Det er i stor grad enighet om hovedlinjene i klimapolitikken. Polarisering er unødvendig, mener Armin Braimi. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Klimautfordringene krever politisk samarbeid, men når venstresiden skriker høyest, kan ikke Fremskrittspartiet spille seg ut på sidelinjen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Allerede på 70-tallet var miljø en av Fremskrittspartiets hovedsaker. I partiets første handlingsprogram fra 1977 hadde Frp ambisjoner om å kartlegge grensen for atmosfæren og havets evne til å oppta forurensning. Programmet gikk så langt som å si at Frp vil «støtte nødvendig miljøvernarbeid, selv om dette kan føre til redusert vekst i materiell levestandard».

Gjenklangen av dette kunne høres i flammende taler på partiets landsmøter, der det ble understreket hvor viktig det var med tverrpolitisk samarbeid for ren luft, vann og jord. Frp har siden den gang gått fra å være en outsider i norsk politikk til å sitte i regjeringskontorene.

Men hvor ble det egentlig av miljø- og klimaengasjementet?

Armin Braimi (19), første nestformann i Oslo FpU. Foto: Privat

Mistet troverdigheten

Velgerundersøkelsen fra 2017 viser at kun tre prosent av Frps velgere anser klima og miljø som en viktig sak. Undersøkelsen viser også at partiet har hatt nedgang i alle nyere valg der klimaspørsmålet er blitt løftet høyere på agendaen. Dette til tross for at Frp har holdt på prinsippet om å redusere utslipp. I dag er utslipp en utfordring alle partier erkjenner, men Frp har mistet troverdigheten.

I løpet av det siste året har det stått mye om klimautfordringene i mediene, og det med god grunn. Samtidig har det oppstått radikale krefter, som livnæres av sterk retorikk fra enkelte partier og interessegrupper.

Les også

Mer fra internrevisjonen: Partiene burde være ærlige om bompenger

Gjennom bruk av sterke ord og utsagn har partier som SV og MDG skapt mindre tillit til det politiske systemet i Norge. Ikke bare forsøpler de debatten og skyver den bort fra løsningene, men de får også de andre partiene til å virke lite samarbeidsvillige.

Når partiene i stor grad er enige om hovedlinjene i klimapolitikken, er det ikke nødvendig å polarisere en såpass viktig debatt. Det siste vi trenger i en klimakrise, er politikere som er destruktive.

Flytt fokuset

Det er ingen hemmelighet at Frp har hatt en turbulent debatt om klimaendringer internt. Det er sunt at politikere er skeptiske til kunnskap som blir lagt frem, men på et eller annet tidspunkt må fokuset flyttes fra problembeskrivelsen til løsningsbeskrivelsen. Uavhengig av hvor alvorlig man anser klimautfordringene, burde vi alle være enige om at elektrifisering og avkarbonisering er veien å gå.

Les også

Armin Braimi: Hva med dem som ønsker å avslutte livet sitt på en verdig måte, Sylvi?

I dag står kampen om klimautfordringene mellom de problemorienterte og de løsningsorienterte. Den første gruppen skriker kanskje høyest, men bidrar svært lite til endring. De som derimot tar løftene, er næringslivet og befolkningen. Både fordi folk flest har en interesse av å bevare kloden, og fordi regjeringen bruker et aktivt virkemiddelapparat for grønn investering, innovasjon og klimavennlig transport.

Som et liberalistisk parti fører Frp en klimapolitikk som både sikrer folk frihet og viderefører samfunnsutviklingen. I regjering finner vi realistiske løsninger for å imøtekomme klimautfordringene sammen. Det burde man tillate seg å være mer stolt av. Det er tross alt i tråd med Fremskrittspartiets idealer om rent vann, ren jord og ren luft.


Vil du lese mer fra internrevisjonen? Ta en titt på disse:

Les også

 1. Arbeiderpartiet må bli et radikalt velferdsparti

 2. Høyre må slå sammen flere kommuner, selv med tvang

 3. Hvorfor ikke gi familiene full valgfrihet, KrF?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Miljø
 2. MDG
 3. 70-tallet
 4. Debatt
 5. Klimapolitikk
 6. Norge
 7. Fremskrittspartiet (Frp)