SiD

Seks klimaaktivister: 24. mai streiker vi for klimaet igjen

 • Seks klimaaktivister
I mars deltok de seks debattantene på Debatten i NRK. Fra venstre: Penelope Lea, Aksel Gøytil Bødtker, Tina Våje, Vilja Helle Bøyum, Agnes Granli Lærgreid og Carmen Bjørg Gómez Svanes.

Hvorfor kan ikke regjeringen oppfylle kravene våre?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
 • Se hvem som signerer innlegget, nederst i teksten

22. mars streiket 40. 000 skoleelever i Norge fordi det hastet. Uken før den historiske markeringen var vi seks på Debatten hos NRK.

Vi fortalte og forsvarte hvorfor de unge streiket. Nå har det gått to måneder, og regjeringen har ennå ikke rikket en finger.

Det er ikke feil å si at denne regjeringen har gjort mer enn noen før dem, men ingen tidligere regjering har visst så mye om konsekvensene av klimaendringer og hva som må gjøres for å stoppe dem. Likevel blir altfor lite gjort.

Finansieringen av tiltak er for dårlig, og vi må begynne å stramme inn tøylene på oljeproduksjonen.

Målet vårt om å kutte 45 prosent av utslippene er under hva FN anbefaler. Mangel på tiltak styrer jorden mot tre eller fire graders oppvarming.

Elleve år igjen

I dag, fredag 24. mai, slår norske skoleelever seg sammen med hundretusener av barn og unge verden over. Vi krever en levelig fremtid for vår generasjon og alle generasjoner som kommer etter oss.

Skolestreikenes krav skal opp til vedtak i Stortinget 4. juni. Da skal parlamentarikere stemme over vår fremtid. Vi vil ikke stoppe med streik før kravene våre er innfridd.

Les også

I dag er det skolestreik for klimaet igjen. Denne gangen bør barna bli på skolen, mener Joacim Lund

Vi hører ofte at skolestreik ikke er riktig måte å fremme sin mening på. Men vi har faktisk hevet stemmene våre lenge.

Unge har ropt så høyt at kravene skulle vært tatt på alvor lenge før streik ble nødvendig.

Forskerne har vært tydelige i lang tid: Våre utslipp skaper katastrofale klimaendringer, og bare radikale kutt kan stanse dem. Politikerne skulle tatt de rette valgene for mange tiår siden!

Mange løfter

Vi må mer enn halvere verdens utslipp innen 2030. FN konstaterer at verden har kort tid på å omstille seg til lav- og nullutslippssamfunn.

Derfor kan ikke Norge lete etter mer olje, i hvert fall ikke etter olje som skal bli pumpet opp i 2070.

Oljeindustrien og regjeringen ser ikke for seg noen ende på lykkeland selv om klimaets tilstand tilsier at vi må tørre å sette en utgangsdato. Når vi også har holdt et mye høyere utslipp enn gjennomsnittslandet i flere år, har vi et særskilt ansvar for fremtiden.

Nå begynner folk å merke klimaendringene. For å hindre dem må vi handle. Kravene vi stiller, er de tiltakene Norge er anbefalt å bidra med.

Det er blitt sagt at vi krever full stans av bruk av olje. Det stemmer ikke. Vi ønsker at Norge slutter å tildele nye konsesjoner til oljenæringen.

Det vi streiker for

Her er kravene våre:

 1. Stans all ny oljeleting
 2. 60 prosent kutt i klimagassutslipp
 3. 65 milliarder til klimafinansiering

Vi streikere er glade for utviklingsminister Dag Inge Ulsteins respons på kravet om bistand, men det er på tide at alle kravene våre tas på alvor. Derfor har vi streikere ett spørsmål: Hvorfor kan ikke regjeringen oppfylle disse kravene?

Dette er allerede ramme alvor for landbruk, næring og levekår. Når vi streiker, streiker vi for havene og korallrevene, vi streiker for verdens dyre- og plantearter, for regnskogene og for urfolksområder.

Vi streiker for vår fremtid. Vi vet at krisen vil forverres om handling uteblir. Vi vet også at landet vi bor i kan gjøre de nødvendige tiltakene.

4. Juni har Stortinget sjansen til å oppfylle kravene våre. I dag 24. mai krever vi klimahandling!

Forfattet av:

Vilja Helle Bøyum, leder i Hordaland Natur og Ungdom

Carmen Bjørg Gómez Svanes, bak Klimaopprøret i Bergen

Agnes Granli Lægreid, leder i Barnas klimapanel

Tina Våje, initiativtaker bak den nasjonale streiken 22. mars,

Penelope Lea, i Barnas klimapanel

Aksel Gøytil Bødtker, leder i Akershus Natur og Ungdom


Les også

 1. Vi snakket med åtte ungdommer om klimastreiken. Dette svarte de

 2. FpU-lederen: – Vet virkelig klimastreikende elever hva de egentlig demonstrerer mot?

 3. Våre etterkommere skal lese om voksne som sviktet dem, og unge som kjempet, skriver Helena Hertzberg Bugge (14)


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Klimastreik
 2. Klimaendringer
 3. Olje og gass