SiD

Kjernekraft kan bidra til å stanse klimakrisen | Johannes Banggren

 • Johannes Banggren (21)
  Johannes Banggren (21)
  Høyres studenterforening i Bergen
Kjernekraftverket «Isar» som produserer elektrisk kraft ved byen Landshut i Bayern.

Nå er tiden inne for å legge fordommene til side og diskutere kjernekraft.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Å gjennomføre det grønne skiftet er livsnødvendig, men det gir oss som samfunn store utfordringer. Det at man for eksempel ikke snakker nok om fremtidens enorme energimangel, er hårreisende.

Majoriteten er enige om den store faren med klimaendringer, og at konsekvensene er fatale for min generasjon. Derfor må tiltakene vi også iverksetter virkelig fungere.

Kjernekraft er løsningen

FNs klimapanel sier at for å dekke den totale energimengden vi mennesker må ha, samtidig som vi skal klare klimamålene, må energimiksen inneholde mellom 0,4 og 14 prosent kjernekraft.

Kjernekraften er tilnærmet utslippsfri. Vi har masse ressurser som kan brukes til brensel. Man trenger altså lite areal for å lage veldig masse ren energi.

Nå må vi begynne diskusjonen og utredningen. Vi har kommet lenger i forskningen og har lært av de få, men riktig nok svært alvorlige tilfellene, man har hatt med verdens kjernereaktorer. Frykten for kjernekraft er med andre ord svært overdrevet.

Johannes Banggren (21) i Unge Høyre, mener kjernekraft bør diskuteres i overgangen til klimavennlige energiløsninger.

Legg fordommene til side

Vi trenger en samling om klimapolitikken og en diskusjon om kjernekraft. Vi prater allerede om bærekraftige energikilder og å gjøre oljeproduksjonen grønnere.

Nå er tiden inne for å legge fordommene til side og å diskutere kjernekraft. Hvorfor stoler vi ikke på FNs klimapanel og deres klimaløsninger?

Debatten om klimakrisen er ofte preget av å være mest radikal i klimaspørsmålet. Men dette alene løser ikke problemet.

Vi må se etter løsninger som skaper minst skadeomfang og samtidig redder miljøet. Her kan kjernekraften bidra.

Har du fått med deg disse?

Les også

 1. Eit godt kollektivtilbod skal ikkje vere eksklusivt for dei som bur i byen

 2. Konkurranse: Hva gjør oss håpefulle for fremtiden?

 3. Disse Si ;D-innleggene ble mest lest i januarLes mer om

 1. Kjernekraft
 2. FNs klimapanel
 3. Klimapolitikk
 4. Miljø
 5. Klima
 6. Klimaendringer