SiD

Takk for at politiet verner om ytringsfriheten | Ingerid Malene Svendsen

  • Ingerid Malene Svendsen (19)
    Ingerid Malene Svendsen (19)
I dette tilfellet var politiets oppgave å sikre ytringsfriheten og sørge for at demonstrasjonene gikk rolig for seg, skriver Ingerid Malene Svendsen (19).

Det var ikke politiets jobb å opptre som «smittepoliti».

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Da tusenvis demonstrerte for å vise sin støtte til George Floyd, ble politiet kritisert for ikke å gripe inn på grunn av brudd på smittevernreglene. Kritikken kom til tross for at politiet i forkant var svært tydelige på at ytringsfriheten står høyt. Det var ikke deres jobb å opptre som «smittepoliti».

Usaklig sammenligning

Likevel kritiserer professor Janne Haaland Matlary politiet for å ikke gripe inn. Det gjorde meg skuffet. Å sammenligne rasismedemonstrasjonen med 17. mai-feiring er usaklig. Matlary stiller spørsmål ved om det var for vanskelig å gripe inn i en demonstrasjon mot politivold.

Dette handler ikke om at det ble for «vanskelig». Det handler om hvilket samfunn vi ønsker å ha. I dette tilfellet var politiets oppgave å sikre ytringsfriheten og sørge for at demonstrasjonene gikk rolig for seg. Det påpeker politiadvokat Kai Spurkeland i et svar til Matlary.

Det handler ikke om at det ser bedre ut å snakke om ytringsfrihet enn smittefare, det handler om grunnverdiene til politiet som gjør at de er respektert og verdsatt.

Respekt og tillit

Jeg mener vi er heldige som har et politi som setter ytringsfriheten høyest og ikke griper inn med mindre de har fått spesielle instrukser for å gjøre det. Kommunikasjon og tilrettelegging fremfor maktbruk er den viktigste grunnen til at politiet er høyt respektert og verdsatt i Norge. Vi har tillit til dem.

Gjennom videoer og bilder av hvordan politiet i USA behandler sine medborgere, får vi et innblikk i hvordan ulik politipraksis påvirker tryggheten i et land. Politiet i USA har en langt mer hardtslående håndtering av politiske og sosiale konflikter enn det vi ser i Norge. Det blir ikke bedre av at politiet kan ha helt ned til bare ni ukers skolering

Ingerid Malene Svendsen (19 år)

Norsk politi har som mål å bruke minst mulig makt i håndtering av konflikter og sosiale spenninger. Og når det gjøres feil – for alvorlige feil skjer selvfølgelig også i Norge – så settes det ressurser inn for å gjøre endringer. Som etter det tragiske dødsfallet til Eugene Ejike Obiora i 2006, som døde etter å ha bli lagt i bakken med et halsgrep. Nå har politiet endret pågripelsesprosedyrer.

Rom for kritikk

Politiets avgjørelse om ikke å gripe inn sist fredag var velbegrunnet, gjennomtenkt og forventet. Derfor velger jeg å stole på at dette var riktig avgjørelse. Likevel er det viktig å påpeke at det norske politiet heller ikke er feilfritt. Det skal være rom for å kritisere eller stille spørsmål ved viktige avgjørelser som blir tatt.

Norsk politi er velutdannet og har en treårig bachelorgrad på Politihøgskolen bak seg. I tillegg er en stor andel etterutdannet eller har spisskompetanse innen mange relevante fagfelt. Få land har et politi med like solid kunnskapsgrunnlag som det norsk politi har.

Er vi i Norge bevisste på hvor privilegerte vi er som har politi rundt oss som setter ytringsfrihet og gjensidig respekt så høyt?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. George Floyd
  2. Politiet