Sosiale medier er det nye meningspolitiet

For meg virker det som om en stor andel nordmenn har ubegrenset tillit til at plattformene er nøytrale. Det har jeg lyst til å pirke litt i.

Dersom sosiale medier-plattformer sensurer stemmer og aktører de ikke er enige med, er det selve definisjonen på meningspoliti, mener debattanten.
  • Joel Ystebø (19)
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube. Vi er blitt oppdratt til at sosiale medier (SoMe) er vår venn, og det er det mange gode grunner til. SoMe gjør informasjon og nyheter fra hele verden mer tilgjengelig for oss alle.

Men vet vi egentlig nok om disse plattformene? Er de helt nøytrale plattformer som kun har som mål å gi oss brukere mulighet til å kommunisere? Dette er kanskje ledende spørsmål, men for meg virker det som om en stor andel nordmenn har ubegrenset tillit til at selve plattformene er nøytrale. Det har jeg lyst til å pirke litt i.

Etter at Donald Trump ble utestengt fra Twitter i år, skapte det en større debatt om SoMes makt, og om det var riktig å utestenge USAs president fra en så viktig plattform. Det kan være flere gode grunner til at Twitter valgte å utestenge Trump, og den debatten er et uvanlig eksempel. Men er dette noe som kun rammer Trump?

Virksomhet mot abort

I 2015 fikk den amerikanske organisasjonen Live Action og organisasjonens leder, Lila Rose, melding fra Twitter. De var blitt utestengt fra funksjonen man kan bruke for å sponse innlegg på plattformen. Live Action er en organisasjon som driver med folkeopplysning og aktivistisk virksomhet mot abort og de store abortklinikkene i USA.

Joel Ystebø (19) er bystyrerepresentant for Bergen KrF og sentralstyremedlem i KrFU.

Live Action er også kjent for mange videoer på ulike SoMe-plattformer. Videoene viser bilder av fosterets utvikling, animasjoner som forklarer hvordan abort faktisk gjennomføres, og ulike «infographics».

Den samme organisasjonen opplevde også i januar 2020 å bli utestengt fra Tiktok. Årsaken var brudd «på flere ulike retningslinjer», men Tiktok oppga ingen mer konkret grunn enn dette. Utestengelsen virket meget spesiell, all den tid Live Action på det tidspunktet kun publiserte videoer om mødre som fortalte hvor glade de var for at de bestemte seg for å beholde barnet, selv om de vurderte abort. Etter mye press gjorde Tiktok om på avgjørelsen og kalte det en «menneskelig feil».

Underdekket i mediene

Men Live Action er ikke alene. Flere Ja til livet-organisasjoner og aktivister har opplevd at blant annet Twitter, Youtube, Tiktok og Facebook på ulike måter sensurerer eller stenger ute innhold.

Den siste tiden er det blitt en stor debatt i USA om hvorvidt såkalte «Big Tech», altså ulike medieselskaper fra Silicon Valley, har en intolerant politisk agenda og er alt annet enn nøytrale.

Det er liten tvil om at vi nordmenn er for naive i vårt forhold til sosiale medier, og temaet er betydelig underdekket i norske medier. Det er ikke bare debatten om hvorvidt influenseren Sophie Elise skal ha rett til å legge ut bilder av brystvortene sine på Instagram som kvalifiserer til offentlig debatt. For hvis det er slik at ulike SoMe-selskaper går inn og motarbeider verdikonservative stemmer i samfunnsdebatten, er det meget bekymringsfullt. Og det må debatteres.

Ordet «meningspoliti» er kanskje blitt litt overbrukt i det norske ordskiftet. Men dersom SoMe-plattformer sensurer stemmer og aktører de ikke er enige med, er det selve definisjonen på meningspoliti. Og da bærer det galt av sted.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.