SiD

Hvorfor stenges skoler selv om det er lite smitte der?

  •  Nora Seip Frydenlund (18)
    Nora Seip Frydenlund (18)
    Elevrådsleder, Nadderud videregående skole i Bærum

Veldig få klarer å tilegne seg alt pensum hjemme, skriver Nora Seip Frydenlund (18), elevrådsleder ved Nadderud videregående skole i Bærum. Foto: Berit Keilen/NTB

Det å stenge skoler har enorme konsekvenser for både elever og lærer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Viken fylkeskommune bestemte 5. november at videregående skoler må stenge. Elevene vil få hjemmeundervisning fra og med mandag.

Vedtaket er helt uforståelig og uansvarlig. Viken fylke strekker seg fra Fredrikstad til Hardangervidda. En skolestengning må vurderes lokalt ut ifra smittesituasjonen.

Mister læring

Det å stenge skoler har enorme konsekvenser for både elever og lærere. Erfaringen fra nedstengningen tidligere i år viser at elever ikke vil få undervisningen vi trenger. Veldig få klarer å tilegne seg alt pensum hjemme.

Nora Seip Frydenlund, elevrådsleder ved Nadderud videregående skole.. Foto: Privat

Lærerne får mindre mulighet til å følge opp hver enkelt elev. Det skaper stor usikkerhet at eksamen og standpunktkarakterer tar utgangspunkt i hele pensum, mens undervisningen vi får, ikke er fullverdig.

Strengere enn nødvendig

Lærere er bekymret for ikke å kunne gi elevene undervisningen de trenger. Når skoler stenges, må lærere få det tekniske utstyret de behøver for å holde digital undervisning på best mulig måte.

Jeg forstår ikke hvorfor Viken velger å stenge skolene. Fylkeskommunen begrunner det med at «det beste er å være føre var».

Skolestenging har svært store konsekvenser for oss elever og vår utdanning. Det ville vært bedre om skolene innførte strengere smitteverntiltak som bruk av munnbind og større avstand.Les mer om

  1. Undervisning
  2. Munnbind
  3. Viken
  4. Gol