KrF er blitt stemmen for transfobi i Norge

  • Oda Sofie Pettersen (21)
Transpersoner trenger ikke politikere som kaller identiteten deres «en radikal kjønnsideologi», skriver Oda Sofie Pettersen (21) i MDG Agder. Her KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad avbildet.

Det bør de skamme seg over.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

KrF vil nekte ungdom under 18 irreversibel kjønnskorrigerende behandling. Det er direkte transfobisk.

Mindreårige ungdommer med kjønnsinkongruens har kun ett tilgjengelig kjønnsbekreftende helsetilbud: Kjønnsbekreftende hormoner. Hormonene fungerer pubertetsutsettende. Det vil si at de kan stanse utviklingen av pupper, ansiktshår og mensen.

Utdatert syn

Kjønnsbekreftende hormoner har dokumentert innvirkning på unges psykiske helse. Hormonene kan skape livskvalitet og frihet, og de kan redusere risikoen for angst og depresjonssymptomer.

Kjønnsbekreftende behandling kan redde liv. For dem det gjelder, er hormonene livsviktig.

Likevel foreslår KrF å heve aldersgrensen. Hvorfor? Fordi de setter eget utdatert syn på kjønn foran unges psykiske helse. Samtidig presterer de å underbygge diskrimineringen og ekskluderingen som allerede finnes i samfunnet. Det bør de skamme seg for.

Mennesker som lever med kjønnsinkongruens, har allerede høyere risiko for å oppleve angst og depresjon på bakgrunn av ekskludering og diskriminering. De trenger tillit, forståelse og et godt og forskningsbasert helsetilbud.

Fortjener forståelse

De trenger ikke regjeringspartier som nekter å lytte, til både dem og forskning. De trenger ikke politikere som kaller identiteten deres «en radikal kjønnsideologi».

Unge personer med kjønnsinkongruens fortjener et likestilt, inkluderende og forståelsesfullt helsevesen. De fortjener muligheten til å leve i tråd med egen identitet.

Derfor gjenstår følgende spørsmål til KrF: Vil dere virkelig bli stemmen for transfobi på Stortinget?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.