Blodpropp som mulig bivirkning, høres det kjent ut?

Det opprører meg når staten reagerer annerledes på bivirkningene når det gjelder vaksinering enn prevensjon, skriver debattanten.

Forskjellen på hvordan vi reagerer på blodpropp i forbindelse med vaksinasjon og prevensjon, er slående.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I Norge har nå over 120.000 fått AstraZeneca-vaksinen. Lørdag ble det klart at norske myndigheter har fått rapport om fire tilfeller av blodpropp, i en sjelden kombinasjon med blødninger og blodplatefall, ifølge NRK. To av dem er døde. Vaksineringen er nå satt på vent frem til myndighetene får undersøkt om det kan være en sammenheng med vaksinen.

Blodpropp som mulig bivirkning, høres det kjent ut?

Mellom 5 og 12 pr. 10.000 kvinne som bruker p-piller, får blodpropp hvert år, opplyser Norsk Helseinformatikk. I samme setning som de opplyser om at blodpropprisikoen er liten, beskriver de denne helsetilstanden som alvorlig og i verste fall dødelig.

Reagerer annerledes

De fleste jenter på min alder er mer enn villige til å ta denne risikoen for å unngå uønsket graviditet. Det er kanskje ikke så rart, når noe av det første fastlegen spør om på helsesjekk, er om man er seksuelt aktiv. Hvis ja, er neste spørsmål: Går du på prevensjon? Før man vet ord av det, har man fått utskrevet resept.

Misforstå meg rett, jeg er på ingen måte noen motstander av prevensjon. Jeg takker og priser p-pillen for å ha vært med på å frigjøre kvinners seksualitet og gi oss kontroll over vår egen kropp. Skjønt, p-pillen er ingen ny oppfinnelse. Vektet mot risikoen for graviditet har legemiddelindustrien godtatt til dels hårreisende bivirkninger for at kvinner skal få like muligheter som menn.

Derfor opprører det meg når staten reagerer så annerledes på bivirkningene når det gjelder vaksineringen.

Større risiko

At fire mennesker har fått blodpropp og blitt alvorlig syke eller døde, er selvfølgelig en tragedie. Det er viktig at vi gjør gode undersøkelser for å forstå sammenhengen mellom vaksinen og mulige bivirkninger. Likevel skulle jeg gjerne sett det samme trykket på fremgang i forskningen på kvinners helse.

Dersom de fire som har fått blodpropp etter vaksinering, faktisk har fått det som følge av vaksinen, vil risikoen for blodpropp ved bruk av p-piller fremdeles være rundt 15 ganger større (4 av 120.000 vaksinerte, 5 av 10.000 p-pille-brukere). Dette hvis man regner med det laveste estimerte tallet fra NHI ved bruk av p-piller.

Forskjellen på hvordan vi reagerer på blodpropp i forbindelse med vaksinasjon og prevensjon, er likevel slående. Indirekte forteller vi kvinner at de skal ta til takke med mindre enn menn, og bare være takknemlige for det de får. Hvordan kan vi være likestilte når vi godtar at preparater som bare brukes av kvinner, kan føre til blodpropp, men ikke en vaksine for begge kjønn?

Innlegget er oppdatert med en presisering om at blodpropptilfellene hos de fire vaksinerte, skjedde i kombinasjon med en sjelden kombinasjon av blødninger og blodplatefall.

Les også

Les svarinnlegget: «Blodropp ved bruk av prevensjon og etter koronavaksine: To ulike lidelser»


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.