SiD

Innvandrerelever kan få fritak for sidemål! | Birgitte Jordahl

  • Statssekretær I Kunnskapsdepartementet (h)
  • Birgitte Jordahl
Hvis eleven ikke er god nok i norsk til å følge opplæringen, vil eleven har rett til særskilt språkopplæring og fritak fra sidemål, skriver Birgitte Jordahl.

Elever som har hatt og bestått skriftlig sidemålsundervisning i grunnskolen har likevel mulighet til å søke fritak på videregående.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dette innlegget ble publisert i det fossile hjørnet i Si ;Dsøndag.


Innvandrerelever som har lært for lite norsk i grunnskolen til å følge ordinær opplæring på videregående, kan få fritak fra skriftlig sidemål.

Det å lære seg norsk er svært viktig for å bli en del av det norske samfunnet.

I et innlegg 7. desember hevder Elevorganisasjonen i Oppland at det ikke er mulig for innvandrerelever å søke fritak fra skriftlig sidemålsopplæring på videregående dersom de har hatt det på ungdomsskolen.

Det er ikke riktig.

Reglen for å få fritak fra skriftlig sidemål er slik at eleven må oppfylle kravene til å få særskilt språkopplæring på videregående. Det betyr at eleven får opplæring som er tilpasset elevens nivå.

Vilkårene er at man har et annet morsmål enn norsk eller samisk, og at man ikke har nok norskkunnskaper til å følge vanlig opplæring.

Elever som har hatt og bestått skriftlig sidemålsundervisning i grunnskolen har likevel mulighet til å søke fritak på videregående.

Etter at skolen har mottatt en slik søknad, skal det gjøres en kartlegging av elevens norskferdigheter.

Hvis eleven ikke er god nok i norsk til å følge opplæringen, vil eleven har rett til særskilt språkopplæring og fritak fra sidemål.

Det er en vurdering som skal gjøres uavhengig av om eleven har standpunktkarakter i norsk fra ungdomsskolen.

Lese mer om bokmål og nynorsk?

Her kan du lese Ahmed Alis (18) tekst:

Les også

Innvandrere tvinges til å ha sidemål

Kine Gjertrud Svori (19):

Les også

  1. Kvifor skal det vere forbod mot nynorsk i avisene?

  2. Er nynorsk mer utfordrende enn engelsk?

Nei, mener provosert ung mann (16) Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid)

Les mer om

  1. Språk
  2. Innvandring
  3. Skole