Kongefamiliens utgifter kan ikke forsvares | Nathalie Carlberg (20)

Det er noe som ikke stemmer når et demokrati finansierer et statsoverhode som får tittelen gjennom arv, skriver Nathalie Carlberg. Her er kongefamilien på sommerfest i Trondheim.

Si ;D-innlegg: Kong Harald virker som en flott person. Problemet er bare at jobben hans er utdatert.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det er noe som ikke stemmer når et demokrati finansierer et statsoverhode som får tittelen gjennom arv.

Kongehuset finansieres av staten. Slottet koster oss flere hundre millioner kroner i året, ifølge en artikkel i Dagbladet.

Siden 2014 har utgiftsøkningen til monarkiet vært større enn for resten av statsbudsjettet. Samtidig får regjeringen kritikk for bruken av oljepenger. Oljeprisen har de to siste årene gått drastisk ned, noe som resulterer i lavere inntjening til Oljefondet.

Andre ting burde prioriteres

Jeg mener det er helt feil at mange millioner av skattebetalernes penger skal gå til å finansiere et statsoverhode som ikke er folkevalgt.

Spesielt når Norge har så utrolig mange andre utgiftsposter å dekke, som er helt essensielle for et godt fungerende velferdssamfunn.

Infrastrukturen må forbedres, tiltak for å fremme omstillingen må finansieres, og eldreomsorgen må styrkes.

Rimeligere kollektivtransport er også sårt ønsket av de aller fleste. Alt dette koster.

Alternativet til dagens monarki er at Norge blir en republikk, noe som sannsynligvis innebærer at vi heller får en president.

En president valgt av for eksempel Stortinget eller gjennom folkeavstemning, vil også koste penger. Det koster å trygge sikkerheten til et statsoverhode. Men utgiftene til hoffet, kongeparet og kronprinsparet, samt deres offisielle utenlandsreiser, er etter min mening utgifter som ikke kan forsvares.

Utdatert jobb

Dette er ikke kritikk mot kongefamilien som personer. Jeg synes Kong Harald virker som en flott person, og han utøver rollen sin med glans.

Problemet er bare at jobben hans er utdatert.

Forsvarerne av monarkiet bruker nostalgi, trekker frem Norges historie og mener at kongehuset er et nasjonalt symbol som binder det norske folk sammen.

Samfunnet utvikler seg, verden klarer seg uten pompøse, kongelige arrangementer

Men samfunnet vårt utvikler seg, verden klarer seg uten pompøse, kongelige arrangementer.

Det er på tide å se i en ny retning.


Flere unge meninger om kongehuset?


Nyeste podkast fra Si ;D: Hva er egentlig panikkangst?

For to år siden opplevde Line (22) panikkangstanfall for første gang. Hun var sikker på at hun skulle dø.

Siden fulgte en lang periode med det hun beskriver som «et rent helvete».

Hør hvordan hun ble bedre her: