SiD

Regjeringen er langt fra passiv i likestillingskampen | Tora Hodneland Kildehaug

  • Tora Hodneland Kildehaug (18)
    leder, Bergen Unge Høyre
Tora Hodneland Kildehaug

Si ;D-innlegg: Likestillingskampen handler om å gi alle like muligheter.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I Aftenposten 11. september skriver leder av St. Hanshaugen AUF Simon Frigessi at Regjeringen er passiv i likestillingskampen.

Frigessi mener Regjeringen ikke griper inn i saken om tidligere Telenor-direktør Berit Svendsen, og at de ikke vil gjøre noe for å endre situasjonen, noe som er helt feil. Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har tvert imot sagt at hun vil gi beskjed til konsernsjef Sigve Brekke i Telenor om at han må ta grep for å få flere kvinner inn i ledelsen av selskapet. Hun har også sagt at hun forventer at Telenor utarbeider planer og strategier for å få flere kvinnelige ledertalenter frem til toppen.

Flere viktige tiltak

Likestillingskampen handler om å gi alle like muligheter, og et av de viktigste tiltakene gjennom tidene er for eksempel allmenn verneplikt, som Ine Marie Eriksen (H) innførte i regjering. Eller tiltakene Bent Høie (H) har gjort innen LGHB-samfunnet, hvor man skal få lov til å være den man ønsker å være.

Alle politiske partier er enige om at likestilling og mangfold er viktig. Derimot er vi uenige om løsningene for å få best mulig likestilling. AUF kan holde seg for gode til å si at vi er passive i likestillingskampen bare fordi vi er uenige i enkelte tiltak.

Det stemmer som Frigessi sier, vi må komme med politisk handling, men hvis Simon Frigessi oppriktig mener at kampanjen #Hunbørstille er et av de viktigste likestillingstiltakene, blir jeg oppriktig bekymret.

Holdninger og utvikling i samfunnet

Ja, en kampanje kan være med på å belyse, men her gjelder det å ta tak i både holdninger og utvikling i samfunnet man gjerne vil endre på.

For eksempel å gi mødre en lettere vei inn i arbeidslivet eller gi kvinner flere muligheter i forsvaret.

Vi ser at flere jenter enn noen gang velger utdanninger og yrker som har vært mannsdominerte innenfor finans, jus, industri og medisin. Likestilling handler om like muligheter, ikke bare like resultater.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Likestilling