SiD

Vi bør reformere sykelønnsordningen! | Radino Dizza Mahendra

  • Radino Dizza Mahendra (18), Trondheim Unge Høyre
Sykelønnen koster ikke bare staten masse penger, men bedrifter mister også utallige av kroner i produktivitet når deres ansatte er borte, skriver Radino Dizza Mahendra (18).

Si ;D-innlegg: Prioriteringen må starte nå.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Mister man jobben og blir ufør må man regne med en inntektsreduksjon på nesten 40 prosent. Er man derimot borte fra jobben i noen dager, får man full lønn. Ordningen rundt sykelønnen er i dag ikke bare urettferdig sammenlignet med ordningen slik den er for dem som mister jobben, men koster også vår velferdsstat dyrt.

Radino Dizza Mahendra (18)

Det er uten tvil tøft å prioritere, men skal staten fortsett stå på egne bein, så må prioriteringen starte nå. Hvis vi ikke gjør endringer, forteller perspektivmeldingen oss at offentlige utgifter vil øke mer enn inntekter allerede i 2030.

En reform i sykelønnen er blant de tiltakene som er både lure og nødvendige dersom vi skal fortsette å ha en velferdsstat for våre barnebarn. Sykelønnen koster ikke bare staten masse penger, bedrifter mister også utallige kroner i produktivitet når deres ansatte er borte. Er man faktisk syk, skal man selvfølgelig få lov til å være hjemme mens man blir bedre. Problemet er at en undersøkelse viser at sykefraværet til nordmenn økte med 40 prosent under VM.

Les også

Året er 2040. Oljeinntektene skrumper, eldrebølgen skyller inn. Her er ungdomspolitikernes løsninger

Svenskene hadde en lignende sykelønnsordning helt til 90-tallet, da de ble rammet av en økonomisk krise og måtte prioritere. De kuttet sykelønnen til 80 prosent av lønnen, noe som førte til at den svenske staten sparte milliarder og sykefraværet ble nesten halvert. Hadde vi gjort som svenskene, kunne Norge spart godt over 15 milliarder. Vi kunne altså brukt de 15 milliardene på mer effektiv kjernevelferd.

Les også

Hør på ungdommen – kutt sykelønnen

Et større problem sykelønnsdebatten viser oss, er at selv med gode økonomiske vilkår har vi latt være å gjøre de nødvendige prioriteringene av velferdsstaten. Vi har altså latt være å reformere velferdsstaten – for å hjelpe de som er aller svakest i samfunnet vårt.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Perspektivmeldingen
  3. Ungdom
  4. Sykefravær
  5. Velferdsstaten