Den unge frivillighetens fall

  • Victoria Galåen (19)
    Victoria Galåen (19)
Det må planlegges for hvordan den unge frivilligheten kan gjenreises når samfunnet gjenåpnes, skriver debattanten.

Organisasjonene har ikke fungert som normalt på et helt år. Dette kan ha en dobbel negativ effekt i fremtiden.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Ett år med pandemi har vært svært ødeleggende for den unge frivilligheten. Flere organisasjoner har opplevd at det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Man får bare til et begrenset tilbud til medlemmene, og etter ett år med pandemi skorter det på motivasjon blant tillitsvalgte.

Gjennom arbeidet med Osloungdommens Frivillighetsmelding har vi kartlagt disse og flere utfordringer. Heldigvis finnes det gode løsninger.

Dobbel negativ effekt

Når ungdom ikke lenger kan lære, engasjere og utfordre gjennom frivillige organisasjoner, mister samfunnet viktige stemmer. Samtidig risikerer vi at ildsjeler glipper.

Og kanskje enda verre: Ungdom mister reelle fritidstilbud, som gjerne gir mening i livet for mange unge.

Organisasjoner er møteplasser, trygge arenaer for mestring og et sted hvor man kan være seg selv. En viktig ting som skiller ungdomsorganisasjonene fra mange andre ting i unges liv, er at dette er steder hvor ungdommen selv velger å delta.

Det er nå gått et helt år uten at organisasjonene har fungert som normalt. Nye frivillige kjenner ikke til en hverdag med fysiske arrangementer. Dette kan ha en dobbel negativ effekt i fremtiden.

De som er aktive i en organisasjon nå, kan forsvinne fordi de er drittleie, og de nye har ikke erfaringen man trenger for å drive en organisasjon når det ikke er pandemi. Det vil gå mye ressurser til å gjenoppbygge denne tapte kunnskapen.

Kommunen må med

Så hva kan vi gjøre? Fremover vil organisasjonene være avhengige av at det tilrettelegges for at man kan ha god og trygg aktivitet. Vi trenger forutsigbarhet smittevernmessig, men særlig økonomisk.

Vi ønsker dialog med kommunen og tror det er viktig at våre stemmer blir hørt og tatt i betraktning når tiltak skal utformes og revideres. Det burde etableres en referansegruppe med medlemmer fra den unge frivilligheten som kan gi tilbakemeldinger og innspill på konsekvensene av tiltak.

Det må også planlegges for hvordan den unge frivilligheten kan gjenreises når samfunnet gjenåpnes. Kanskje skal Oslo ha en frivillighetsmesse for skoleungdom og ungdomsorganisasjonene?

Hvordan dagens unge kommer til å preges av pandemien i årene som kommer, er det for tidlig å si noe om. Men det er ikke for tidlig å bidra til tryggere og mer forutsigbare arenaer for de unge. Jeg håper kommunen vil være med på dette.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.