SiD

Medelever, stå på!

  • Aksel Holmsen (17)
    Aksel Holmsen (17)
    Elev, Ullern vgs.
Elevene på Ullern er stort sett flinke, og hver dag med fysisk skole dekker et livsviktig behov, skriver debattanten.

Med lite plass og mange elever er det uoppnåelig å følge retningslinjene til punkt og prikke.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det er ikke riktig at smittevernreglene brytes én etter én på skolen, slik min medelev William Nyblin (17) skriver på Si ;D 18. februar.

Jeg har selv sett at noen ikke overholder alle regler til punkt og prikke, men først og fremst er mange veldig flinke. Noen vil alltid klemme, men flertallet lar være. De fleste holder gode samtaler på avstand, og generelt gjør ledelsen en god forebyggende jobb som omfatter alt fra spriting av pulter og hender, til å sette opp pultene med 1 meter avstand.

Vi befinner oss i en situasjon hvor det alltid er rom for forbedring. Det gjør at vi ignorerer det vi faktisk gjør bra. Skoler over hele landet mangler lokaler som er tilpasset en pandemi. Ullern videregående skole, hvor jeg går, er ikke et unntak.

Med lite plass og mange elever er det uoppnåelig å følge retningslinjene til punkt og prikke. De blir heller målsettende og fungerer som en felles forståelse for hva vi må jobbe mot. Vi legger oss på et nivå hvor mye gjøres, men hvor det fremdeles er rom for forbedring.

Skolene ble nettopp gjenåpnet fordi å være sosial er et av våre mest grunnleggende behov. Det er viktig at vi etter måneder med nedstenging nå sosialiserer oss, dog med ganske strenge retningslinjer.

Elevene er stort sett flinke, og hver dag med fysisk skole dekker et livsviktig behov. Under en pandemi vil det uansett oppstå lokale utbrudd som det vil være fornuftig å håndtere lokalt. Når vi nærmest graver etter adferd eller grupper som kan stilles til ansvar, risikerer vi også å klandre den store majoriteten, som ikke er skyld i noe som helst. Det er viktig at den grunnleggende holdningen vår ikke er at vi må skjerpe oss hele tiden.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

  1. Medelever, vi må ta oss sammen!

Les mer om

  1. Videregående skole
  2. Oslo-korona