La elever streike!

Hvor er det faktiske elevdemokratiet i skolen? Hvorfor kan ikke elevrådene kalle inn til elevstreik? spør debattanten.

Det er på tide at regjeringen tar grep. Streikeretten må også gjelde for elevråd og elevorganisasjoner.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi er i en tid med mye streik. Barnehagearbeidere, restaurantansatte og logistikkarbeidere er alle tatt ut i streik den siste tiden av mer eller mindre samme grunn: bedre vilkår på arbeidsplassen.

Norge har en lang tradisjon med å innfri kravene til dem som er i arbeid, og vi vet jo alle at det er sånn velferdsstaten ble bygget. Jeg gir min helhjertede støtte til dem som er i streik i dag.

Men et spørsmål jeg ofte stiller meg selv, er: Hvorfor har ikke elever de samme rettighetene som dem i arbeid? Hvorfor har ikke elever streikerett?

Stemme, men ikke streike

Som en deltakende part i det norske samfunnet har ikke ungdommer de samme rettighetene når de går på skole som når de er ute i arbeid. De fleste av oss går fortsatt på skolen når vi blir gamle nok til å stemme. Noen steder er det blitt prøvd ut stemmerett for 16-åringer, og der går elevene gjennom hele videregående med stemmerett.

Mange elever har altså lov til å stemme ved valg, men ikke til å vise sin ulydighet som skole eller elevråd. Hvor er det faktiske elevdemokratiet i skolen? Hvorfor kan ikke elevrådene kalle inn til elevstreik?

Elevorganisasjonen er den eneste fagforeningen i hele Norge som ikke kan ta medlemmene sine ut i streik.

Elevene har også sin egen fagforening: Elevorganisasjonen. En hovedoppgave til en fagforening er å samle interessene til en gruppe i samfunnet og gi dem en stemme ved for eksempel å kunne gå ut i streik. Elevorganisasjonen er den eneste fagforeningen i hele Norge som ikke kan ta medlemmene sine ut i streik.

Ironisk

Sist elevers streikerett ble stemt over i Stortinget, var i 2019. Da stemte alle partier unntatt Rødt, SV og MDG imot. Til og med Arbeiderpartiet stemte imot forslaget. Det er ironisk at partiet som kaller seg selv for et arbeiderparti, ikke vil utvide streikeretten.

Elever bruker store deler av livet sitt på skolen. Der må de følge nasjonalt og kommunalt gitte forskrifter som ofte går imot deres egne interesser. Fraværsgrensen er et godt eksempel på dette. Mange ungdomspartier, samt Elevorganisasjonen, er imot fraværsgrensen.

Likevel har elever som blir direkte påvirket av den, få muligheter utenom stortingsvalg til å vise at de ikke er enige, eller at de ønsker seg en bedre ordning. Dessuten: Ved valg stemmer alle, og elever er en relativt liten del av befolkningen.

På tide

I dag blir elever tvunget til å måtte følge en struktur som mange mener ikke bryr seg om dem, slik vi ser med fraværsgrensen og eksamen. Likevel har ikke elever mulighet til å forene seg og si hva de faktisk mener.

Arbeiderpartiet har historisk kjempet frem streikeretten i det norske arbeidslivet. Nå er det på tide at regjeringen tar grep og kjemper for en utvidet streikerett som også gjelder elevråd og elevorganisasjoner. Det er på tide at elever også får en reell stemme i det norske samfunnet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!