SiD

RLE er mer enn et fag

 • Leon Bafondoko (16) Skoleleder For Auf I Sør-trøndelag

Regjeringen har lovet KrF å innføre en K i RLE-faget. Her besøker statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen (H) Bjørnholt skole i Oslo. Åserud, Lise

Det nye KRLE-faget vil bidra til splittelse mellom elever, i en tid der vi heller bør fokusere på fellesskap.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dagens religionsfag viser mangfoldet i religioner og livssyn på en likeverdig måte, og hverken elever, lærere eller foreldrene har vist tegn til misnøye. Likevel er forslaget om å endre faget RLE til KRLE – altså Kristendom, religion, livssyn og etikk, en av Regjeringens hjertesaker.

Strid og motstand

I Regjeringens samarbeidsavtale fikk KrF igjennom at andelen kristendom i det nye faget skal tallfestes til minst 55 prosent. Det har skapt strid og motstand. For Regjeringens forslag tar livssynsmangfoldet i Norge et skritt i feil retning. Skolen kan ikke ha et religionsfag der 55 prosent handler om en enkelt religion; det var nettopp dette som var målet med det nåværende RLE-faget. Det skulle være et inkluderende fag der færrest mulig skulle behøve å be om fritak.

Over 18.000 har undertegnet et opprop mot det nye faget, og 32.000 har meldt seg inn i en protestgruppe på Facebook. Elevorganisasjonen mener religionsfaget tar norsk skole flere tiår tilbake i tid – og elevene har selv varslet at om forslaget blir iverksatt de, vil de vise sin motstand ved å skulke om de ikke får fritak. Også halvparten av biskopene i Den norske kirke sier nei til KrFs fanesak.

Tidligere felt

Sist kristendom utgjorde mer enn halvparten av faget, var i 2008. Da ble faget klaget inn både til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og FNs menneskerettighetskomité. Begge steder ble faget felt, både som i strid med menneskerettighetene og FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter. Etter de to dommene ble KRL-faget til RLE, et fag der alle religioner skal behandles på en kvalitativ, likeverdig måte.

Dagens forslag blir vanskelig å gjennomføre i praksis, fordi det blir problematisk å balansere faget. Regjeringen må forstå at det ikke bare dreier seg om de to konvensjonene som KRL ble felt for – men også FNs barnekonvensjon, som sier at undervisning skal bygge på toleranse og plass for alle uavhengig av religion.

Elevene må samles, ikke splittes

Regjeringen må også forstå at vi stadig mer lever i et sammensatt religiøst samfunn, og derfor er det nødvendig å ha et felles fag der alle elever uavhengig av religion, livssyn, sosial og kulturell bakgrunn føler at de kan trives og bidra aktivt i timen. Vi vet ennå ikke hvordan forslaget skal gjennomføres i praksis, eller hva kunnskapsmålene i det nye faget skal innebære. Det vi vet er at med 55 prosent kristendom, blir det liten plass til de andre delene – og det blir uheldig for elevene.

Toleranse er en viktig samfunnsverdi. Det handler om menneskets evne og vilje til å tåle og å respektere religion, meninger, holdninger og handlinger som man selv ikke aksepterer. Nå har vi et nøytralt religionsfag som har stor oppslutning rundt elever, lærere og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Debatten kan fort eskalere til å bli en debatt om religion, og det er ingen tjent med.

Relevante artikler

 1. SID

  Spør skolemakten: «Hvorfor heter religion- og livssynsfaget KRLE?»

 2. DEBATT

  Skolegudstjenester er ikke kos, men misjon | Agnieszka Bryn

 3. DEBATT

  Det er ikkje nøytralt å kutte skulegudstenester. Det er det motsette.

 4. POLITIKK

  Tre vedtak der Ap-ledelsen tapte, og syv andre vedtak du bør få med deg fra Arbeiderpartiets landsmøte.

 5. KRONIKK

  Skulle det oppstå et flertall for dødsstraff i Tyrkia, må Tyrkia forlate Europarådet | Thorbjørn Jagland

 6. POLITIKK

  Frp-komité vil ta barnetrygden fra familier med inntekt over 925.000