SiD

Fredsprisvinner er ikke velkommen

Vi er forkjempere for menneskerettigheter – så lenge det ikke påvirker vår økonomiske gevinst.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

At verdens mest kjente og respekterte menneskerettighetsforkjemper åpenbart ikke er en velkommen gjest for den norske regjeringen, er verdt å merke seg, skriver Babar Eide Khan (18). Foto: Koji Sasahara

 1. mai kommer tibetanernes åndelige leder, Dalai Lama, til Norge. Han er invitert hit av den norske nobelkomiteen for å markere 25-årsjubileet for at han fikk Nobels fredspris i 1989.

Fortjener respekt

Dalai Lama har talt tibetanernes sak mot det mektige Kina i årtier, og selv om han har levd i eksil siden 1959 har han aldri gitt opp kampen for at tibetanernes rettigheter. Det mest imponerende er imidlertid at han har gjort det utelukkende ved hjelp av fredelige midler.

En slik mann fortjener enorm respekt.

Til tross for alt det han og hans folk er blitt utsatt for, har han aldri vært inne på tanken om å bruke vold. En slik mann fortjener enorm respekt.

Frykter konsekvenser

Dessverre virker det ikke som om norske myndigheter er enige i den vurderingen. Norges regjering er usikre på om de vil treffe han, og stortingspresident Thommesen har avvist å møte han. Grunnen er ganske enkelt frykt for kinesernes reaksjoner.

At verdens mest kjente og respekterte menneskerettighetsforkjemper åpenbart ikke er en velkommen gjest for den norske regjeringen, er verdt å merke seg. Det faktum at det ikke er opplagt at Dalai Lama skal få gå inn hovedinngangen på Stortinget og at det har vært snakk om å smugle han inn bakdøren, er også det.

Det er vanskelig å trekke en annen konklusjon enn at når regjeringen og Stortingets presidentskap veier menneskerettigheter opp mot økonomisk gevinst, så veier økonomisk gevinst tyngst. Det må sies å være et alvorlig skudd i baugen for Norge – landet som ofte oppfattes som den store forkjemper for menneskerettigheter i verden.

Hva er viktigere enn rettferdighet?

Paradoksalt nok vil Norge feire 200-års jubileum for grunnloven vår, snau en uke etter Dalai Lamas besøk. Vi er heldige som har en grunnlov som vektlegger menneskerettighetene. Vi er derimot ikke like heldige som har en regjering som mener at økonomiske hensyn er viktigere enn rettferdighet. Den slags prioriteringer finner man vanligvis bare i land vi ikke liker å sammenligne oss med.

Jeg håper virkelig at regjeringen innser feilgrepet de er i ferd med å begå

Jeg håper virkelig at regjeringen innser feilgrepet de er i ferd med å begå, og bestemmer seg for å gi Dalai Lama den respekten han fortjener. Hvis ikke så håper jeg at vi får en god forklaring på hvorfor menneskerettighetene ikke skal gjelde for tibetanerne, for selv har jeg store problemer med å forstå det.

Babar Eide Khan (18)

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Krypingen for Kina gir resultater

 2. KOMMENTAR

  Vi trenger en tverrpolitisk dugnad for å styrke beredskapen | Abid Raja

 3. VERDEN

  – Kjenner du disse to, statsminister Solberg?

 4. KRONIKK

  Kina er verdens største diktatur. Vi må unngå å bli et gissel for lederne i Beijing

 5. SID

  Voksne som hetser ungdom, er også redde for klimaendringer

 6. DEBATT

  Norge er ikke lenger et menneskerettslig fyrtårn!