Hva vil dere gjøre for å få unge ut i arbeid, Høyre og Arbeiderpartiet?

  • Anders Veberg
    Anders Veberg
    Journalist
Hva kan politikerne gjøre for at flere unge skal få seg jobb? Og hva gjør de to største partiene? Vi spurte Hadia Tajik (Ap) og Anniken Hauglie (H).

Midlertidige stillinger splitter Norges to største partier.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Unges muligheter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet kan i stor grad styres av politikerne, gjennom å for eksempel satse på en stor offentlig sektor eller å gi mer penger til utdanning.

Ser vi på partiprogrammene til landets to største partier, Arbeiderpartiet og Høyre, prioriterer begge å få flere unge ut i arbeid. Men veien dit er noe ulik.

Les også

1 av 10 unge er arbeidsledige: – Om jeg kan satse på noe som gir meg glede, er det verdt risikoen

Høyre: Vi vil beholde midlertidig ansettelser

Anniken Hauglie er arbeidsminister for Høyre i dagens regjering.

Hvordan kan politikere få flere unge ut i arbeid?

– Vi skal gjøre det enda mer attraktivt å kunne starte egen bedrift. Bedriftene må ha gode betingelser som gjør at de kan vokse og ansette flere. De må kunne konkurrere med internasjonale selskaper og få tilgang på mennesker med den kompetansen de trenger.

Hva gjør Høyre for å skille seg fra de andre partiene?

– Det aller viktigste for å få unge ut i jobb, er skole og utdanning. Det betyr tidlig innsats, fraværsgrense og livslang rett på videregående opplæring. Arbeidssøkende ungdom under 30 år som ikke er i jobb, utdanning eller annen aktivitet, skal få et yrkesrettet tilbud innen åtte uker.

Hva mener partiet om midlertidige stillinger?

– Vi vil beholde adgangen til midlertidig ansettelser som gir i flere ungdommer verdifull jobberfaring og et bein innenfor arbeidslivet. 50 prosent av de midlertidig ansatte får fast jobb etter ett år.

Les også

Denne saken er en del av Aftenpostens spesial for unge velgere. Les mer om prosjektet her

Ap: Midlertidige stillinger gir økt utrygghet

Hadia Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet.

Hvordan kan politikere få flere unge ut i arbeid?

– Det viktigste er et kompetanseløft slik at de unge har kompetansen som arbeidslivet etterspør. Barn skal ha en god start gjennom fellesskolen med tidlig innsats og flere lærere, og flere skal fullføre videregående. Vi skal styrke yrkesfagene med en milliard i neste periode, samt ha en stor satsing på flere studieplasser.

Hvorfor skal unge som er usikre på jobbmulighetene sine stemme på Arbeiderpartiet?

– Fordi vi setter kvalitet i skolen og arbeid til alle foran skattekutt til de som allerede har mye fra før. Vi prioriterer at flere skal gjennomføre, at flere skal få ta en utdanning og å ha flere tiltaksplasser for dem som faller utenfor.

Hva mener partiet om midlertidige stillinger?

– Økt bruk av midlertidige stillinger gir økt utrygghet både arbeidstagerne, for deres familier, for personlige økonomi og mulighet til å planlegge karrière og privatliv. Faste stillinger bidrar til en tryggere jobbfremtid og et arbeidsliv der det satses på de ansatte. Derfor vil vi stramme inn bruken.