SiD

Selvsagt bør kristne skoler få statsstøtte | Ingunn Breistein & Frank-Ole Thoresen

 • Ingunn Folkestad Breistein
  rektor, Ansgar høyskole
 • Frank-Ole Thoresen
  rektor, Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Rektorene, Ingunn Folkestad Breistein og Frank-Ole Thoresen, svarer på et Si ;D-innlegg om diskriminering ved ansettelser i religiøse institusjoner.

Våre skoler diskrimerer ingen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I Aftenposten 3. februar tar Andrea Pracy til orde for at staten ikke skal gi penger til det hun kaller «homofobe» og «diskriminerende skoler». Den karakteristikken hun gir av blant annet de høyskolene vi er rektorer for, tar vi sterk avstand fra.

Skolene er åpne for alle søkere, driver ikke med diskriminering og følger selvsagt arbeidsmiljøloven ved ansettelser.

Ingen diskriminering

Våre høyskoler har ikke et verdidokument som sier noe om samlivsforhold, og vi spør heller ikke om samlivsforhold ved ansettelser. Arbeidsmiljøloven gir religiøse skoler retten til å spørre etter religion og samlivsform. Dette er en del av religionsfriheten og er også bekreftet av Den europeiske menneskerettsdomstolen ved flere anledninger.

Ingen har krav på å jobbe i en sammenheng der søkeren ikke deler organisasjonens formål eller grunnleggende verdier. En slik avgrensning er ikke diskriminering, ifølge norsk lov.

Ensidig syn

I et livssynsåpent samfunn skal det være plass til ulike synspunkter og meninger. Pracy representerer et parti som feirer mangfold og retten til å leve i tråd med sin overbevisning. Det er bekymringsfullt at hun tilsynelatende ikke vil gi en slik rett til konservative kristne. Heldigvis klarer hennes partifeller Trine Skei Grande og Abid Raja å kombinere forsvaret av homofiles rettigheter med religionsfriheten.

Les innlegget rektorene svarer på: – At staten gir pengestøtte til homofobe skoler, er ikke greit

Kristne skoler møter nøyaktig de samme kravene til kvalitet som andre skoler. Det er både viktig og nødvendig. Men det er ikke politikerne som skal bestemme hvilken teologi en skole med et kristent verdigrunnlag skal ha. På lik måte som religiøse ledere ikke skal bestemme hva et politisk parti skal mene om ting.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les også

 1. Konkurranse: Hva gjør oss håpefulle for fremtiden?

 2. Disse Si ;D-innleggene ble mest lest i januar

 3. Drømmen om en verden uten homofobiLes mer om

 1. Diskriminering
 2. Rettigheter
 3. Trossamfunn
 4. Teologi
 5. Arbeidsmiljø