Flykvoteforslaget er totalitært og forkastelig | Preben Dimmen

  • Preben Dimmen (21)
Vi har et langstrakt land som krever at bedrifter frakter varer via luftveien, at man kan reise i jobbsammenheng, og at man har mulighet til å besøke familie og venner som bor utenfor sentrale vei- og tognett, skriver Preben Dimmen, listekandidat for Ålesund Høyre.

Å legge strenge statlige restriksjoner for å oppnå høyere ideologiske mål, er farlig.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Tidligere denne uken kom Grønn Ungdom med et forslag om å innføre en kvote på tre flyreiser i året per nordmann.

Forslaget er historieløst og kan ramme flertallet i befolkningen.

Grønn Ungdom presterer å angripe både lavklassen, middelklassen, næringslivet, enkeltindividets grunnleggende friheter, turismen og landets distrikter med landsstyrets håndsopprekning.

Selv de mest ytterliggående venstreradikale må se seg imponert og slått.

På høyresiden har man lenge brukt «vannmelon-begrepet» om den grønne bevegelsen: Mørkerød på innsiden, men grønn på utsiden. Begrepet ser ut til å være berettiget.

Preben Dimmen (21), listekandidat, Ålesund Høyre

Statlig rasjonering

Kombinert med en foreslått flyseteavgift på 600 kroner, vil politikken fjerne muligheten de med dårlig råd har til å reise på ferie eller besøke venner og familie som bor langt unna. Både lav- og middelklassen vil bli rammet.

De med mye penger, kan derimot rister hundrelappene av seg. I tillegg åpner Grønn Ungdom for at de kan kjøpe tillatelse av staten til flere reiser.

Statlig rasjonering av enkeltindividets bevegelsesfrihet er en særdeles dårlig idé, og den er langt fra fersk.

Kommunistiske regimer som det sovjetiske praktiserte dette. Millioner av mennesker fikk begrenset mulighet til å forflytte seg fritt, både internt og eksternt.

Å legge strenge statlige restriksjoner for å oppnå høyere ideologiske mål er ikke bare tvilsomt, krenkende og ødeleggende for nasjonens sosiale og økonomiske drift. Det er farlig!

Et så totalitært forslag som Grønn Ungdoms setter presedens for dype inngrep i livene til landets befolkning.

Med den teknologiske utviklingen vi er vitne til, er det nærliggende å frykte at man vil fortsette med overdrevne statsinngrep i folkets bevegelsesfrihet.

Man kan jo ta i bruk GPS-styrt overvåkingssystem som minner om Arbeiderpartiets ønske om å innføre veiprising, og til å begrense antall kilometer man får kjøre.

I samme fart kan vi utfase kontanter, og dagligvarekjedene kan bli påtvunget å overlevere opplysninger om forbrukernes kjøp av kjøtt og andre klimafiendtlige varer.

Slik kan hvert enkeltindivid få sin egen statlige miljøprofil der deres reisekvoter, avgifter og fordeler bestemmes deretter.

Totalitært

Realitetsbehandler man forslaget til Grønn Ungdom, ser man at det er praktisk umulig uten å trykke farlig hardt på økonomiens bremsepedal og isolere distriktene i landet.

Vi har et langstrakt land som krever at bedrifter frakter varer via luftveien, at man kan reise i jobbsammenheng og at man har mulighet til å besøke familie og venner som bor utenfor sentrale vei- og tognett.

Intern turisme, spesielt til og fra den nordlige halvdelen av landet, er også avhengig av flymaskiner.

Sett bort fra de håpløse praktikalitetene i forslaget, som heller ikke tar innover seg at flybransjen jobber med å tilpasse seg miljøvennlig teknologi, er forslaget prinsipielt sett forkastelig og krenkende overfor enhver frihetselsker.

Bokstavelig talt bør det forkastes. Ellers kan vi risikere å gå i retning av regimer som vi absolutt ikke ønsker å sammenligne oss med.


Les også

Grønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året

Les også

Skam som politisk språk: Flyskam flytter ansvaret bort fra småfeige politikere som ikke våger å ta systembeslutninger | Kjell Terje Ringdal

Les også

Flyskam er sunt | Johanne Klepp Frost


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.