Det er skammelig å lete etter mer olje | Rauand Ismail

  • Rauand Ismail (21)
Nylig åpnet oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen og ble med det norges tredje største. – I snitt har den blåblå regjeringen delt ut 65 lisenser årlig, enda flere enn de rødgrønne delte ut under deres regjeringsperiode, skriver Rauand Ismail (20) i Oslo MDG.

Vi må bruke lærdom fra oljepolitikken til å skape de klimavennlige jobbene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

«Oljenæringen må bli mindre, men vi bør ikke forby den», skriver Stine Bentzen fra Unge Høyre i Si ;D 17. januar. Men regjeringen har ingen planere for hvordan vi skal ta Norge ut av oljealderen.

Denne uken delte olje- og energiminister Sylvi Listhaug ut 69 nye oljelisenser. Oljeselskapene har fått grønt lys til å lete etter mer olje i Nordsjøen, Norskehavet og en god del av Barentshavet. I snitt har den blåblå regjeringen delt ut 65 lisenser årlig, enda flere enn de rødgrønne delte ut under deres regjeringsperiode.

Paradoksal politikk

Når Unge Høyre skriver at de håper fornybar energi skal utkonkurrere oljen en dag, er det noe som skurrer. En regjering, som dytter enorme pengesummer og tung arbeidskraft inn i olje- og gassindustrien, vil aldri klare å fase ut den samme industrien i tide for å nå klimamålene våre.

Hvis vi skal ta vårt ansvar for å stanse klimakrisen, er det eneste fornuftige å starte en planlagt og rettferdig utfasing av olje- og gassindustrien.

For å stanse klimakrisen er det eneste fornuftige å starte en planlagt og rettferdig utfasing av olje- og gassindustrien, skriver Rauand Ismail (20) bystyrerepresentant for Oslo MDG.

Et godt sted å starte, er å slutte å dele ut nye oljelisenser. Grønn Ungdom har foreslått å sette ned en oljekommisjon, slik at næringslivet, arbeidstagerne og miljøbevegelsen kan komme frem til hvordan vi skal fase ut oljen. Og hvordan vi kan ta lærdom fra oljepolitikken når vi skal skape de klimavennlige jobbene.

Regjeringen drar alle inn i oljesølet

Kunnskapen fra olje- og gassindustrien kan brukes i utviklingen av hydrogen, lønnsom karbonfangst- og lagring og havvind. Hadde vi satt en sluttdato for oljeindustrien, ville pengene og kunnskapen dratt i samme retning: ut av oljealderen. Med regjeringens politikk dras alle inn i oljesølet.

Det viktigste politiske prosjektet i vår tid er å ta Norge ut av oljealderen, skape klimavennlige jobber og kutte klimagassutslippene. Istedenfor fortsetter regjeringen å dele ut nye oljelisenser. Det er enda mer uansvarlig å lete etter olje i år, enn det var i fjor.

Det haster mer enn noensinne å kutte klimagassutslippene. Derfor er det klokt å fase ut oljen, og skammelig å lete etter mer av den.


Vil du lese mer om klima?

Les også

Oljenæringen må bli mindre, men det får vi ikke til ved å forby den

Les også

Listhaug deler ut 69 nye lisenser til 28 oljeselskaper -miljøbevegelsen raser

Les også

CO2 kan være en farligere klimagass enn først antatt


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.