Fraværsgrensen: Straff eller verktøy?

  • Thomas Mannes
    Thomas Mannes
Hvis du tidlig i livet blir vant til å møte opp til rett tid, vil du automatisk ta dette med videre i livet, skriver Thomas Mannes (16).

Fraværsgrensen er ikke bare viktig for å få karakter til sluttvurdering, men også for livet videre.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Fraværsgrensen har vært en stor diskusjon i politikken siden den ble innført i 2016. I lys av den nylige maktforskyvningen på Stortinget ligger en revisjon av fraværsgrensen i kortene.

Partier som Rødt og Sosialistisk Venstreparti mener at fraværsgrensen er en unødvendig regel i skoleverket vårt. De vil ha den fjernet.

Arbeiderpartiet og landets fremtidige statsminister Jonas Gahr Støre opplevde et press fra AUF om å «skrote» fraværsgrensen før stortingsvalget i 2017. De vil trolig oppleve det samme presset i år.

Er denne grensen et malplassert punkt i skoleverket, som SV, Rødt og AUF er så påståelige på? Eller er det et effektivt verktøy med positiv effekt for både skolegang og arbeidsliv?

Forhindrer skulk

Etter fraværsgrensen ble innført i 2016, har fraværstallene gått ned med 27 prosent. Dette viser at fraværsgrensen gjør det den var opprinnelig innført for å gjøre, nettopp å forhindre skulk og fravær.

Om fraværsgrensen hadde vært fjernet, hadde fraværet trolig økt, og færre elever hadde fysisk møtt opp på skolen.

Undersøkelser viser at høyere elevoppmøte og deltagelse i timene har ført til en positiv endring. Flere elever får karakter, og færre elever slutter.

Viktig for lærerne

Lærere har et ansvar for å følge opp elevene sine, ettersom oppfølging er en viktig del av den pedagogiske jobben til læreren. Om fraværsgrensen blir fjernet, vil færre elever møte opp. Jobben til lærerne vil dermed bli mye tyngre.

Dette kan føre til at elevene føler at de ikke får den oppfølgingen de trenger for å lære og eventuelt bestå faget. Fraværsgrensen er derfor ikke bare viktig for eleven selv, men også for at læreren skal klare å gjøre jobben sin.

Klar for arbeidslivet

Det å kunne møte opp til rett tid er en viktig egenskap gjennom alle faser i livet etter videregående. I arbeidslivet må arbeidsgiver være sikker på at du kommer til å møte opp til rett tid hver dag.

For å sikre at du er i stand til å møte opp til disse arbeidstidene må du utvikle gode disiplinære vaner. Disse vanene utvikles på skolen, ved hjelp av nettopp fraværsgrensen.

Hvis du tidlig i livet blir vant til å møte opp til rett tid, vil du automatisk ta dette med videre i livet. En punktlig og disiplinær person vil alltid være attraktiv for en arbeidsgiver.

Derfor er ikke fraværsgrensen bare viktig for å få karakter til sluttvurdering, men også livet videre.

Nytt syn

Om man ser på fraværsgrensen fra en elevs synspunkt, kan denne begrensingen virke som en streng og unødvendig regel som bare er til for å holde deg på skolen.

Etter å ha lest denne artikkelen håper jeg at du kan se på det med andre øyne.

I realiteten er fraværsgrensen et viktig verktøy. Det holder ungdommene på skolen, det hjelper lærerne å gjøre jobben sin, og det gjør neste generasjon klar for arbeidslivet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!