SiD

Elevene løper hjem for å rekke fritidsaktivitetene. Hva med det ene barnet som går bakerst?

  • Yasmine Ask Geverk (14)
    Yasmine Ask Geverk (14)
    Elevrådsleder, Moss
Hvorfor skal så mange unge gå glipp av opplevelser som jeg får flere ganger i uken? Det er ikke riktig, mener Yasmine Ask Geverk (14).

Ja, jeg vet at vi må vente. Og ja, ting tar tid å få på plass. Men ting har gått altfor sakte.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Se for deg en gruppe barn som løper hjem fra skolen. De skal kjappe seg for å gjøre ferdig leksene og spise middag så raskt som mulig. Alt for å rekke fritidsaktiviteten de skal på etterpå.

Men hva med det ene barnet som går bakerst, hvorfor skal ikke det bli med?

Fritidsaktiviteter, enten det er sport, kunst, koding eller annet, er en utrolig stor og viktig sosial plattform. Det er et sted man kan utfolde seg og samtidig få mange venner. Hvor fantastisk er ikke dette?

Men hva hvis jeg fortalte deg at fritidsaktivitetene ikke er for alle? At det blir skapt et skille mellom unge fordi tilbudene koster, og ikke alle foreldre har mulighet til å dekke en slik utgift for barnet eller barna sine? Og i hvert fall ikke flere ganger i året!

Hvordan er dette rett? Hvorfor skal penger skape så store skiller mellom barn og unge? Øker ikke dette de sosiale forskjellene som allerede er så store?

Store forskjeller

Én ting som er sikkert, er at vi ved så høye egenandeler hverken tilrettelegger eller inkluderer familiene som sliter ekstra.

Tenk over det: Du er ung og blir hindret i å gjøre det du vil. Du blir fratatt noe som nesten alle ser på som en selvfølge. Du får heller ikke være med vennene dine, og du får ikke de nye vennene du vil eller håper på å ha!

Hvordan kan dette være greit?

En fersk forskningsrapport fra NOVA viser at tre av fire ungdommer som kommer fra hjemmene med høyest inntekt og utdanning i Norge, deltar i fritidsaktiviteter. Samtidig deltar kun halvparten av barn og unge som kommer fra husstandene med lavest inntekt og utdanning. Hvordan kan dette være greit?

Fritidskortet

I Barnekonvensjonen står det at alle barn har rett til skole, leksehjelp, lek, fritid og fritidsaktiviteter. Men hvordan gir vi barna det når vi skyver tilbudene mer og mer fra dem for hver dag som går – kun på grunn av penger?

Hvorfor skal så mange unge gå glipp av opplevelser som jeg får flere ganger i uken? Det er ikke riktig.

Her i landet har vi et prøveprosjekt som heter Fritidskortet. Du har kanskje hørt om det? Det er en forsøksordning der barn mellom 6 og 18 år får dekket opptil 1000 kroner til fritidsaktiviteter. Pr. dags dato er det omtrent 20 kommuner som har fått tilbud om kortet.

Må prioriteres

Og ja, jeg vet at vi må vente. Og ja, ting tar tid å få på plass. Men personlig synes jeg ting har gått altfor sakte.

Vi burde satse mer på denne ordningen og gjøre den mer synlig og tilgjengelig for dem rundt oss. Vi må begynne å prioritere slike tilbud. De skaper mer inkludering og rettferdighet i landet ditt, i fylket du bor i, i hjemkommunen din, for barna i nabohuset.

I Norge vokser over 100.000 barn og unge opp i familier med lavinntekt, og ifølge Statistisk sentralbyrå stiger dette tallet for hvert år som går.

Vi må og skal inkludere alle barn, unge og voksne i Norge!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

  1. Dette koster fritidsaktiviteter i Bergen: – Noen gikk i klær som knapt kan kalles treningstøy

  2. Hvor mye bør foreldrene påvirke barnas valg av fritidsinteresser? Dette sier ekspertene.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Fritidsaktiviteter
  2. Fritid
  3. Ulikhet