SiD

Tilleggspoeng for realfag er urettferdig

  • Ingrid Rongved Skui
    Ingrid Rongved Skui
    17 år
Hvorfor skal de som velger bort realfag, bli stilt i et dårligere lys i studiekampen? spør Ingrid Rongved Skui (17).

Vi må sette pris på all kunnskap, ikke rangere den.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Når elever begynner i andre klasse på videregående, får de velge mellom å gå realfaglig eller språk- og samfunnsfaglig retning.

Hvis eleven velger realfaglig retning og å fordype seg i et eller flere av disse fagene, vil hen få enten 0,5 eller ett tilleggspoeng for hvert av fagene de gjennomfører. Totalt har man da mulighet til å få fire tilleggspoeng.

Velger eleven derimot språk- og samfunnsfaglig retning, vil kun ett av fagene (fremmedspråk 3) gi ekstrapoeng. Eleven har dermed kun mulighet til å få ett tilleggspoeng.

Skaper forskjeller

Tilleggspoengene eleven får fra de forskjellige realfagene, teller med på gjennomsnittskarakterene når de går ut av videregående, og er gyldig uansett hvilke studier elevene velger å ta videre.

Dette skaper forskjeller når det kommer til krav for å komme inn på visse studier.

Noen studier krever høyere snitt, men ikke nødvendigvis at du har hatt realfag på videregående. Tilleggspoengene elevene velger realfag får, er da med på at disse elevene stiller først i køen selv om studiet ikke krever realfagskompetanse.

Ikke rangér kunnskap

I opplysningstiden var fornuften og kunnskapen sentral. Uansett hva du hadde kunnskap om, var det viktig. Tilleggspoeng skaper forskjeller. Ved å gi poeng for å ta realfag kan det tolkes dit hen at kunnskap om realfag er viktigere enn kunnskap om språk og samfunnsfag – noe det ikke er.

Vi må sette pris på all kunnskap, ikke rangere den.

De fleste velger fag etter interesser, ikke poeng. Mange av elvene som velger realfag i annenklasse, er allerede interessert og gjør det bra i realfag, og velger realfag fordi de syntes det passer bedre for dem en de samfunnsfaglige fagene. Akkurat det samme gjør de som velger språk, samfunnsfag eller økonomi.

Så hvorfor skal de som velger bort realfag, bli stilt i et dårligere lys i studiekampen?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Høyere utdanning
  3. Videregående skole