SiD

Vi er lei av å høre at vi er for unge til å jobbe | Amalie Olsen Edvardsdal og Ingrid Giertsen Kjelby

  • Amalie Olsen Edvardsdal (15)
  • Ingrid Giertsen Kjelby (15)
Det er ikke rart vi blir sett på som late, når vi ikke engang får muligheten til å jobbe, skriver Amalie Olsen Edvardsdal (15) og Ingrid Giertsen Kjelby (15).

Skal vi unge sitte og vente på å komme ut i arbeidslivet, mens det er flere plasser i landet som hadde hatt et stort utbytte av vår hjelp?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Ungdom mellom 15 og 18 år kan kun ha jobber som ikke er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Det er få jobber vi kan ha som ikke innebærer en av disse risikoene. Derfor ansetter de fleste arbeidsgivere ikke folk under 18 år. Vi mener at å jobbe ikke er til skade for vår skolegang. Det kan derimot være nyttig for å utvikle oss på mange forskjellige måter.

De fleste eldre sier dagens ungdom er late og får alt servert på sølvfat, men når vi ikke engang får muligheten til å bevise at vi er selvstendige og tar initiativ i arbeidslivet, er det ikke rart vi blir sett på som late.

Ikke bare for pengenes skyld

Mange ungdommer ønsker å tjene penger for å kunne ha muligheten til kjøpe ting selv, men det er ikke bare derfor mange ønsker å jobbe. Mange slutter ofte på fritidsaktiviteter når de er rundt 15 år, og de ønsker derfor å ha noe å gjøre på fritiden. En jobb er både sosialt og en grei måte å lære på utenom skolen.

Kravene til å få seg jobb er mye høyere enn før, folk trenger stadig høyere utdanning for å gjennomføre jobber du ikke trengte utdanning for tidligere. Derfor synes vi yngre ungdom bør få muligheten til å prøve seg i arbeidslivet.

Vi forstår selvfølgelig at flere stillinger trenger utdanning, og at man må være 18 år for å kunne sitte i kassen og selge alkohol, tobakk og så videre.

Likevel mener vi det finnes løsninger for at de under 18 år kan sitte i kassen. Om det kommer kunder som skal kjøpe tobakk eller alkohol kan de enten gå i en annen kasse hvor det sitter en myndig person, eller at den mindreårige kan kontakte en av sjefene.

Ingrid Giertsen Kjelby (15)
Amalie Olsen Edvardsdal (15)

Blir vi nedprioritert?

Vi synes ikke det virker som at arbeidsgiverne egentlig prøver å endre på noe av dette, noe vi synes er forkastelig. Er det sånn at vi skal bli nedprioritert fordi vi ikke er myndige?

Skal vi som unge sitte og vente på å komme ut i arbeidslivet, mens det er flere plasser i landet som hadde hatt et stort utbytte av vår hjelp?

Vi krever mindre lønn, så for en arbeidsgiver bør dette bare være en fordel. Vi er ikke mindre ansvarlige selv om vi er mindreårige. Det bør bare være en fordel at unge deler kunnskap og meninger. Vi har jo ofte et annet syn på ting.

Forskning viser at om man har hatt jobb som ungdom, øker det sjansene med 35 prosent for å komme lettere inn på arbeidsmarkedet senere i livet.

Vi mener det er viktig at ungdom får erfaring fra forskjellige jobber for å ha mer forståelse og peiling på hva man vil jobbe med senere i livet.

Vi er fremtiden

Vi er lei av å høre at vi er for unge til å jobbe. Vi er fremtidens generasjon, og for at de voksne skal være trygge på at vi skal fortsette å opprettholde standarden som vi har i landet i dag, bør vi bli opplært fra en ung alder!

Vi ser absolutt ingen grunner til at vi ikke skal få jobbe, og det skal mye til for å overbevise oss.

Vi mener det bør være flere jobbtilbud for oss unge. Det er på tide å endre både regler og holdninger og slippe oss unge til.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Ungdom
  3. Jobb
  4. Utdanning
  5. Fremtiden
  6. Lønn
  7. Samfunnsdebatt