SiD

Om Venstre er for EU-medlemskap, mister de troverdighet som miljøparti

 • Frankie Solberg Rød (20)
  Frankie Solberg Rød (20)
  leder, Ungdom mot EU

Landsstyret i Venstre har innstilt at partiet skal stille seg positivt til EU. Dette er svært uheldig, skriver Frankie Solberg Rød (20). Foto: Yves Herman/ Reuters

Norge kan drive bedre klimapolitikk uten EU.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Landsstyret i Venstre har innstilt at partiet skal følge etter Høyre i EU-spørsmålet og jobbe for et norsk medlemskap i unionen. Det vil i så fall svekke Venstres troverdighet som klimaparti.

Gjennom dagens EØS-avtale har Norge fire klare EU-unntak som alle ville opphørt dersom vi ble fullverdig medlem. Vi ville mistet muligheten til å beskytte eget jordbruk, gitt EU ansvaret for bærekraften i norsk fiskeriforvaltning, sagt fra oss vår frie stemme i globale klimaforhandlinger og forpliktet oss til å bytte ut krone med euro.

Klimavennlig mat

Det er flere grunner til at egen matproduksjon gir lavere klimagassutslipp enn import-alternativet. Det er naturligvis bedre for klima om vi produserer maten nærme forbrukeren.

Frankie Solberg Rød (20). Foto: Privat

Norge produserer dessuten mat på en mer miljøvennlig måte enn andre EU-land. Den norske kombikuen (NRF) gjør for eksempel at vi kan fordele utslippene fra storfehold på både kjøtt og melk, heller enn å ha en ku for hvert produkt, slik praksisen i EU er.

Mens Norges fiskeribestand er den største på 50 år, sliter samtlige EU-land fortsatt med overfiske. At unionen på 70-tallet slo fast at alle europeiske fiskefartøy skal ha tilgang på alle europeiske fiskeriressurser, har kostet kystnasjonene i EU dyrt.

Mister kontrollen

Til slutt har nei-seieren også sikret oss retten til å praktisere en egen valuta. Flytende valutakurser kommer til å være gull verdt den dagen Norge skal gjøre alvor av å fase ut oljenæringen. Når vi styrer vår egen valuta, kan vi justere den etter hvordan økonomien går. En slik mekanisme vil gjøre omstillingen lettere enn den ville vært med euro.

Dersom Venstre ender på et ja-standpunkt, vil det være en innrømmelse av at disse fire unntakene er verdt å ofre for å sikre Norge 12 av 752 EU-parlamentarikere og en plass i Rådet. Det er ikke en god byttehandel, sett fra et klimaperspektiv.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Klimapolitikk
 2. EU
 3. Bærekraft
 4. Norge
 5. Melk
 6. Kjøtt
 7. Jordbruk