SiD

Konverteringsterapi må forbys | Felix Lillejord Fotland og Maria Bonita Igland

  • Felix Lillejord Fotland (23)
    organisatorisk nestleder, Skeiv Ungdom
  • Maria Bonita Igland (21)
    Psykologstudent ved UiO og medlem av Sosialistisk Ungdom
Årets Pride-tema har vist at skeive har en vond forhistorie, og vi har et ansvar for at historien ikke gjentar seg, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra fjorårets Pride-parade i Oslo.

Konverteringsterapi føyer seg inn i rekken av grusomheter som skeive tidligere har vært utsatt for.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Vi er mange som hver dag kjenner på et stigma rundt det å være skeiv, og vondt blir verre når politikere som styrer landet vårt, bidrar til stigmaet.

12. juni gikk KrFs stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan ut mot Arbeiderpartiets forslag om å forby konverteringsterapi. Dette er en kvasivitenskapelig behandlingsform hvor målet er å omgjøre skeive.

Kommentaren treffer hardt og vondt. Grøvan bruker demokratibegrepet for å forsvare en praksis som opprettholder ideen om at det er greit å kjenne på skam knyttet til å være skeiv. Konverteringsterapi føyer seg inn i rekken av grusomheter som skeive tidligere har vært utsatt for.

Det er en behandling som ble praktisert samtidig som lobotomi og innleggelse, og som ble praktisert i en tid hvor homofili var en mental lidelse. Er dette en del av det liberale demokratiets fremtid?

Mobbing og hat

Grøvan insisterer på at det er viktig at enkeltpersoner får bestemme selv over hva de vil gjøre med eget liv. De fleste er enig i denne påstanden, men Grøvan undergraver de bakenforliggende årsakene til hvorfor skeive kanskje skulle ønske konverteringsterapi. Selv i 2019 er «homo» det mest brukte skjellsordene i skolegården, og «trans» et fremmedord for de aller fleste.

Skeive ungdommer er mer utsatt for mobbing og hatkriminalitet enn ikke-skeive. Når dette er realiteten LHBT-personer møter, er det ikke rart at diskrimineringen de kjenner på, blir omgjort til selvhat. Har Grøvan tenkt på disse faktorene når han slår ring om individets frihet?

Les også

Ingeborg Senneset: La ikke tro få bedre beskyttelse enn mennesker

I 2019 utførte Rainbow Map en undersøkelse som kartlegger europeiske lands LHBTI-rettigheter. Årets rapport viser at Norge scorer dårligere enn vi har gjort tidligere, og årsaken er nettopp at vi ikke har et lovverk som beskytter skeive mot konverteringsterapi.

Skadelig effekt

For litt siden ble det avdekket at det finnes organisasjoner som tilbyr konverteringsterapi for skeive. Dette er konservative trossamfunn som mener at å være skeiv er syndig, og som dermed ønsker «å veilede» seksuelle minoriteter fra tanker og lyster, og som skal hjelpe foreldre av transbarn å bli «trygge i den kroppen de har». Når Grøvan argumenterer for at et forbud vil skade trosfriheten, er det altså disse miljøene han vil forsvare.

Les også

Jeg er ulovlig i 70 land, skriver Anonym gutt

Nylig har tysk helseminister tatt til orde for et forbud mot konverteringsterapi. Dette er fordi han erkjenner at det er en praksis som burde vært kriminalisert for lengst. Det har dokumentert skadelig effekt på dem som utsettes for det, og det er pinlig at vi har politikere i maktposisjoner som ikke står sammen med oss i denne kampen.

Sosialistisk Ungdom og Skeiv Ungdom ønsker et forbud mot konverteringsterapi. Årets Pride-tema har vist at skeive har en vond forhistorie, og vi har et ansvar for at historien ikke gjentar seg. For oss er et nei til konverteringsterapi et ja til et mangfoldig samfunn hvor vi står opp mot undertrykkelse som minoriteter møter.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Menneskerettigheter
  2. LHBT