Vår hjelp er avgjørende under koronakrisen | Oscar Christopher Husebye

  • Oscar Christopher Husebye (19)
Ingen ønsker at Norge skal bli en militærstat, men i krisetider må man sette alle kluter til, skriver Oscar Christopher Husebye, ledende menig, avdelingstillitsvalgt for vernepliktige i Marinen. Han er også varamedlem til Oslo bystyre for Høyre. Bildet viser Forsvaret som tar i mot utenlandske reisende som ankom Norge på Oslo Lufthavn.

Min oppfordring til lokalpolitikere, staten og politiet er: Spør heller om hjelp ti ganger for mye enn én gang for lite.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Norge og verden er i den største krisen vi har opplevd på veldig lang tid. Statsministeren har iverksatt de mest inngripende krisetiltakene i Norge siden annen verdenskrig. Mange er syke, og enda flere er bekymret for tiden som kommer.

Bruke alle hjelpende hender

Det er i krisetider man virkelig trenger at vi som innbyggere står sammen, følger myndighetenes råd og utviser dugnadsånd. Det er menneskeliv det står om. Da bør lokalpolitikere, staten og politiet ta i bruk alle hjelpende hender.

I Norge har det tradisjonelt vært høy terskel for å ta i bruk Forsvaret i sivilsamfunnet.

Dette har sine historiske grunner, men det bør ikke være avgjørende for hvorvidt man ber om hjelp nå.

Få til store ting

I den siste tiden har soldater hjulpet samfunnet på en rekke områder. Marinens logistikkvåpen, MARCSS, har satt opp teltsykehus ved Haukeland sykehus, og Forsvaret har støttet sykehusene i Drammen og Orkdal på samme måte.

Oscar Christopher Husebye (19), ledende menig, avdelingstillitsvalgt for vernepliktige i Marinen.

Soldater er også for første gang siden 1905 satt til å vokte grensene våre etter at politiet ba om hjelp.

Om næringslivet, staten, Forsvaret og enkeltmennesker samarbeider, kan vi få til store ting. Det tror jeg er den eneste riktige veien å gå i en krisesituasjon. Det betyr samtidig at man ikke kan ta fra private bedrifters arbeid, slik som for eksempel vaktholdsselskapene. Det er Forsvaret bevisst på.

Skal våren bli smittehøysesong?

Korona har sørget for at førstegangstjenesten plutselig føles desto mer reell og viktig. Jeg er helt overbevist om at vernepliktige, befal og sjefer i Forsvaret vil strekke seg langt for å hjelpe sivilsamfunnet vårt. Det er tross alt sivilsamfunnet som er Forsvarets arbeidsgiver.

Våren nærmer seg med stormskritt. I de store byene medfører det at mange flere enn normalt skal bruke parker, skog og uteplasser.

Vi må unngå at våren blir smittehøysesong fordi folk vil ut i frisk luft og glemmer smitterådene. Samtidig kan ikke politiet bruke tiden sin på å patruljere alle uteområdene for å påse at tometersregelen overholdes.

Sette alle kluter til

På samme måte som militærpolitiet sperrer veier i Oslo under Holmenkollstafetten, kan vi eller vektere brukes til å minne befolkningen på smittevernreglene. Kanskje kan et så enkelt tiltak bidra til å redusere smitten.

Ingen ønsker at Norge skal bli en militærstat, men i krisetider må man sette alle kluter til. Forsvaret kan hjelpe med mye om det trengs.

Min oppfordring til lokalpolitikere, staten og politiet er: Spør heller om hjelp ti ganger for mye enn én gang for lite! Så kan heller sjefene i Forsvaret vurdere om man kan bidra eller ikke. Dugnadsånden er i alle fall sterk også hos oss.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.