Det virker som om visse politikere ikke er interessert i ungdommens stemme | Runar Chang Nordgård og Erlend Riiber Sande

Å si at taleretten vil bli misbrukt, er ikke bare nedverdigende, men også fornærmende.

Vi er her nå, like mye som om ti år.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det står i kommuneloven at alle kommuner og fylkeskommuner skal stifte et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, og at de skal få innvilget talerett i sitt respektive kommunestyre eller fylkesting. Med andre ord er hver eneste kommune lovpålagt til å få med ungdom i arbeidet som gjøres. Ungdom kan også få tillatelse til å snakke i kommunestyret.

Dette høres bra ut, ikke sant? Vel, det er et lite problem.

Lærerikt å være engasjert

Flere kommuner stiftet ikke et ungdomsråd før lovendringen. Selv om det er mulig at noen har prøvd, men mislykkes, finnes det kommuner som ikke har stiftet ungdomsråd selv i dag. Dette har vært lovfestet siden 1. januar 2019, og det trådte i kraft med en gang kommunestyret ble konstituert.

Det virker rett og slett ikke som om visse politikerne er interessert i ungdommens stemme.

Alle som har holdt på med samfunnsengasjement som ung, vet hvor lærerikt det er å være engasjert. Dette gir en langt bedre forståelse i ung alder av hva som skjer, både i nærmiljøet og nasjonalt.

Taleretten i kommunestyret er minst like lærerik. Du lærer å holde appell for å overbevise, hvordan du skal snakke formelt, og ikke minst, hvordan du legger frem logiske argumenter. Det finnes veldig få fagfelt hvor man ikke får bruk for dette.

En undervurdering av ungdom

Vi har likevel inntrykk av at mange voksne politikere mener at taleretten kan bli misbrukt. Å si at taleretten vil bli misbrukt, er ikke bare nedverdigende, men også fornærmende.

Runar Chang Nordgård (15).
Erlend Riiber Sande (18).

Da Malala Yousafzai snakket for FN, var det ingen som kalte henne dum. Kommunestyret er en arena der den som snakker vil være bundet til å fremme ungdommenes mening. Det vil ikke være en sjetteklassing som sier at ungdommen ønsker seg taco på fredager, som det virker som flere tror.

Det sies hele tiden at vi er fremtiden, men vi er ikke bare fremtiden. Vi er her nå, like mye som om ti år. Vi er ikke noe som kommer over tid. Vi skal bli hørt.


Les også:

Les også

Politikerne må vedta endringene i bioteknologiloven | Martine Jordana Baarholm

Les også

Jeg er lei av at politikere slipper unna med å ignorere det ekspertene sier | Freia Catana Aasdalen

Les også

Auroras holdning til rasisme er dobbeltmoralsk | Live Nysted Uttisrud


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.