Rituell omskjæring av guttebarn fratar barna religionsfriheten | Anna Konstanse Holan Almli

Frp går først for å beskytte samfunnets svakeste. Det fortjener de ros for, skriver Anna Konstanse Holan Almli (20), ungdomskandidat for Nord-Trøndelag Høyre.

Si ;D-innlegg: Frp vil som første parti forby det. Det fortjener de ros for.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.
Frp går først for å beskytte samfunnets svakeste. Det fortjener de ros for, skriver Anna Konstanse Holan Almli (20).


Forrige helg vedtok Fremskrittspartiets (Frp) landsmøte at de ønsker å forby omskjæring av guttebarn, som første parti i Norge. Sjeldent er det Frp som går først når det gjelder å beskytte samfunnets svakeste. Det fortjener de ros for.

Lederen for det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, mener at det virker som at Frp ønsker å sende et signal om at jøder er uønsket i landet.

Og jeg forstår at det kan være opprørende når noen tar til motmæle mot din religions ritualer og tradisjoner, men det er vanskelig å forstå at Kohn ikke ser at vedtaket handler om barns rett til å bestemme over sin egen kropp.

Barnets rett må trumfe

Rituell omskjæring av guttebarn er et helt unødvendig, irreversibelt inngrep, som ikke er til barnets beste. Det går utover barnets integritet, og ifølge Norsk barnelegeforening kan det stride mot FNs barnekonvensjon.

Jeg mener at det er helt riktig at Norge skal forby religiøse tradisjoner som innebærer overgrep mot barn. Jeg forstår at omskjæring kan være et viktig ritual innenfor visse religioner, men det får ikke hjelpe.

Barnets rett til å velge selv må trumfe voksne menneskers religionsfrihet

Barnets rett til å velge selv må trumfe voksne menneskers religionsfrihet. Å skjære i friske barns kjønnsorganer av religiøse grunner, er av den grunn uetisk i mine øyne.

Norge må ta standpunkt

Religionsfriheten skal gå langt, og det er en av grunnene til at å forby omskjæring av guttebarn, er riktig. For man risikerer å frata barnet sin religionsfrihet. Det er jo ikke gitt at barnet, når det vokser opp, er religiøst og enig i omskjæringen.

Omskjæring er permanent, han kan aldri få inngrepet reversert.

Mange motstandere av et forbud argumenterer med at et forbud ikke endrer praksisen. Det tror ikke jeg heller, men det handler om at det offentlige Norge må ta et standpunkt og et oppgjør med en praksis vi mener er forkastelig.

Barn må få være barn, og når de er voksne nok, kan de ta et religiøst standpunkt på egen hånd.


Spørsmålet om omskjæring har skapt mye debatt i det siste