SiD

Ingen tar skade av et tredje juridisk kjønn | Haakon Gunleiksrud

  • Haakon Gunleiksrud (20), sentralstyremedlem Humanistisk Ungdom

Si ;D-innlegg: Å innføre det er faktisk det minste vi kan gjøre.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

KrF-leder Knut Arild Hareide uttalte 10. februar at det er uaktuelt for KrF å støtte en offentlig innføring av et tredje kjønn.

Samtidig er kommentarfeltene under saken ingen søndagstur når det tredje kjønn tas opp.

«Det finnes ikke noe tredje kjønn!»

«Folk kan definere seg som det de vil, men de lurer bare seg selv!»

«Penis = mann. Vagina = kvinne. Noe annet kalles psykiske lidelser».

Slike påstander er ikke uvanlige å lese eller høre hver gang spørsmålet om hen eller et tredje juridisk kjønn tas opp.

Det handler ikke om meninger, men fakta

For å klargjøre en ting: Det finnes flere enn to kjønn. Interkjønn (intersex på engelsk) er en betegnelse på en person som ikke har entydige mannlige eller kvinnelige kjønnskarakteristikker.

Det er vanskelig å fastslå omfang, men hvert år fødes det flere barn som hverken kan klassifiseres som gutt eller jente.

Det er en forskjell på kjønn og kjønnsuttrykk, og ingen av dem er binære

Spørsmålet om det finnes flere enn to kjønn handler ikke om meninger, det handler om fakta. Det er en forskjell på kjønn og kjønnsuttrykk, og ingen av dem er binære.

Videre til spørsmålet om Norge burde innføre en tredje, juridisk kjønnskategori. Mange misliker dette, og mener at kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn.

Problemet er at det er finnes mange mennesker som ikke føler seg inkludert i det binære systemet.

Da spør jeg: Hva er galt med å inkludere de som identifiserer seg som noe annet?

Det skader ikke deg om det blir innført et tredje juridisk kjønn. Det skader ikke deg om pronomenet hen eller et lignende kjønnsnøytralt pronomen blir tatt i bruk og lagt til i ordboken.

Hvorfor skal man bestemme at mennesker ikke kan definere seg som det kjønnet de vil?

Hva du har mellom beina, er din sak

Hva du har mellom beina dine, er ikke så veldig viktig for meg. Det finnes et mangfoldig spekter av kropper, hvor alle burde ha rett til å bestemme over sin egen.

Jeg forstår ikke hvorfor noen skal være så opptatt av at man må være enten det ene eller det andre. Hva du har mellom beina dine, er ditt område, og ikke noen andres sak.

De to kjønnskategoriene vi allerede har, trues ikke av at det innføres et tredje kjønn.

En kvinne vil fortsatt være en kvinne og en mann fortsatt være en mann.

Med et tredje kjønn kan også de som ikke føler seg hjemme i noen av disse kategoriene, få et juridisk rom.

Dermed blir det kanskje lettere både å oppleve seg akseptert av seg selv og av omverdenen – som den man er.

Å skulle ta hensyn til alle er ikke lett. Uten normkritikk og kunnskap om mangfoldet som finnes tråkker man ofte over linjer.

Hvem og hva man selv er, og hvem man velger å elske, er grunnleggende viktig i de fleste menneskers liv.

Det minste det heteronormative Norge kunne gjort for å imøtekomme de som faller utenfor normene, er å innføre et tredje juridisk kjønn.


Les flere innlegg i debatten her:

Les også

  1. Juridisk kjønn: Du er det kjønnet du er, ikke hva du føler deg som | Leon Solve Mossing Knudsen

  2. Det fossile hjørnet: Kjønnsidentitet er mer enn følelser og kjønnsorgan | Stine Margrethe Knutsdatter Olsen

  3. Unge Høyre ønsker en tredje kjønnskategori | Silje Johansen

Seksualitet — vi orienterer oss i jungelen! - episode 12

Hva betyr det egentlig at det står + bak LHBT? Og visste du at det finnes over 80 kategorier du kan plassere seksualiteten din i? Demiseksuelle Mia Kristine Martinussen (17), lege Mina Adampour og Eirik Rise, leder i Skeiv Ungdom, diskuterer.

Les mer om

  1. Kjønn
  2. Kristelig Folkeparti (KrF)