SiD

Ikke god nok lærerkvalitet for heldagsskolen

Vi er ikke gode nok for heldagsskolen, skriver Filip (13).

Det er sikkert mye bra med skolen i Norge, men det er en ting jeg synes er for dårlig: kvaliteten.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvorfor snakkes det om å innføre heldagsskolen når skolene, med de få skoletimene vi har, blir nødt til å ansette assistenter? En gang var læreryrket et statusyrke og alle elevene viste respekt overfor sin lærer. Nå er det lærerne som må bøye seg for elevene. Sånn skal det ikke være. Læreryrket er mer enn det. Lærerne former samfunnet.

Kuttet antall lærere for å spare penger

Det er ikke lenge siden Norge var et ganske så fattig land. Når en stat har lite penger, vil den spare penger. Også i skolesystemet. Og da utgjør én lærer jobben som for eksempel matte-, norsk-, engelsk— og KRLE-lærer. Når man har ansvaret for så mange fag, vil nivået være lavere enn om det hadde vært én lærer i hvert fag. Denne ordningen, som den norske skolen fortsatt har, var for å spare penger.

Jente (17) mener det er latsabbene som ødelegger:

Les også

«Få latsabbene ut av klassen min»

For dårlig kvalitet for heldagsskolen

Men nå, i et oljerikt Norge, trenger vi å spare penger gjennom å senke det faglige nivået i skolen? Nei, selvfølgelig ikke. I andre land, hvor økonomien er i en helt annen situasjon, klarer man å holde på kvaliteten ved å ha én lærer i hvert fag. Vi har for få lærere til å kunne ha god nok kvalitet i en så lang skoledag som heldagsskolen krever. Selv nå, når vi har en kort skoledag sammenlignet med andre land, er kvaliteten for dårlig. Heldagsskole kan være bra, men først trenger vi flere lærere med god pedagogisk og faglig kunnskap innenfor hvert fag. Og hvordan får vi til det? Høyere snitt for å komme inn på lærerstudiet. Og når du først har kommet inn utdanner du deg enten som matematikklærer eller som kunst— og håndverkslærer. Skolen må endres.

I anledning det nye skoleåret har jeg et budskap: Kjære skole: Vær så snill å skjerpe deg!

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat/Instagram (aft.sid)

Filip (13)