Hat trick med dårlige skoleår!

  • Kalle Bredegg Hermansen
    Medlem av elevrådet, Porsgrunn videregående skole
  • Kristian Birkeland Holst
    Medlem av elevrådet, Porsgrunn videregående skole
Streiken skaper forskjeller på skolene nasjonalt, men også på hver enkelt skole, skriver debattantene. Bildet er fra en streikemarkering på Lillestrøm torv i august.

Nå er det på tide at denne streiken slutter å gå ut over oss elever.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

På vår skole, Porsgrunn videregående, er hele 49 lærere blitt tatt ut i streik i skrivende stund. Streiken skjer etter to år med pandemi, der undervisningen har vært svært dårlig, ifølge mange elever.

Nå truer streiken med også å ødelegge et tredje skoleår for mange. Den har spesielt tre negative konsekvenser for oss elever:

1. Opplæringen

For det første får mange dårligere opplæring fordi de går glipp av den undervisningen de har krav på. De av oss som har lærere i streik, vil bli nødt til å ta opp den undervisningen vi har gått glipp av, istedenfor å gå videre i pensumet, slik som resten av elevene i landet.

Streiken rammer spesielt de mest utsatte elevene som allerede sliter på skolen. Dessuten har ikke årets avgangskull hatt et normalt skoleår siden 8. eller 9. klasse. Det sier seg selv at disse elevene ikke har fått like god opplæring som de normalt ville fått.

2. Eksamen

For det andre får mange av oss et dårligere utgangspunkt for en rettferdig eksamen. Grunnen er at forskjellen blir stor mellom de som mister timer på grunn av en streikende lærer, og de som har timer som normalt.

Streiken skaper forskjeller på skolene nasjonalt, men også på hver enkelt skole. Vi to som skriver dette innlegget, har også opplevd forskjellen i våre vennegrupper.

Kalle Bredegg Hermansen og Kristian Birkeland Holst fra elevrådet ved Porsgrunn videregående skole.

Vi opplever at mens vi stort sett får ha timer i fagene våre, så må vennene våre sitte hjemme og arbeide med fagene på egen hånd. Under slike forhold vil en nasjonalt gitt eksamen være urettferdig. Om streiken blir langvarig, bør det diskuteres om eksamen må avlyses.

3. Det sosiale

For det tredje går streiken ut over det sosiale miljøet på skolen. Mange mister hovedarenaen sin for sosialisering, nemlig skolen. Dette skjer etter to lange år med pandemi, der vi ungdommer har følt konsekvensene både på kroppen, både fysisk og mentalt.

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at andelen barn og unge mellom 12 og 15 år som oppsøkte lege på grunn av mental helse, økte med 47,5 prosent de første fem månedene av koronaåret 2021.

Konsekvensene av streiken for oss elever er at vi får et dårligere sosialt miljø på skolen, og det er negativt fordi et godt sosialt miljø er viktig for at vi skal trives.

Nå er det på tide at denne streiken slutter å gå ut over oss elever. Avslutt streiken så fort som mulig!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.