Klassen samlet seg rundt PC-en for å sjekke hva foreldrene tjente | Håkon Andreas Flydal

  • Håkon Andreas Flydal (20)
Det er en grunn til at pasientjournaler, rulleblad og annen personlig informasjon stort sett er hemmelig. Det samme bør gjelde inntekt og formue, skriver Håkon Andreas Flydal (20), 1. nestleder, Oslo Unge Høyre.

Si ;D-innlegg: De i klassen med foreldre som tjente enten mye eller lite, fikk raskt interesserte blikk og spørsmål om hvorfor det var slik.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I en datatime på ungdomsskolen samlet klassen min seg rundt en PC hvor noen hadde funnet frem skatteetaten.no.

Ikke fordi vi plutselig er blitt interessert i skattepolitikk, men fordi noen hadde funnet ut at man kunne søke opp enkeltpersoner i skattelistene og finne ut hvor mye de tjente.

Det tok ikke lang tid før samtlige familier i klassen var avslørt som rike eller fattige.

Mamma er sykepleier, og pappa er journalist, så mine foreldre skilte seg ikke nevneverdig ut.

Men de i klassen med foreldre som tjente enten mye eller lite, fikk raskt interesserte blikk og spørsmål om hvorfor det var slik. Disse blikkene og spørsmålene burde de sluppet.

Uthenging og mobbing

I Norge er skattelistene offentlige. Dersom jeg lurer på hva du eller foreldrene dine tjener, kan jeg finne ut av det i løpet av et minutt – uten annen begrunnelse enn at jeg er nysgjerrig. Det er flere grunner til at ordningen burde fjernes.

For det første kan offentliggjøringen føre til uthenging og mobbing. «Fattig» har aldri vært noen hedersbetegnelse, og elever fra familier med mye penger ønsker nok ikke alltid å bli sett på som ekstra privilegerte eller annerledes.

Det er urettferdig at barn og ungdommer må stå til ansvar for foreldrenes økonomi.

For det andre bør inntekt og formue være en privatsak. Begrunnelsen for at skattelistene er offentlige, er at norsk økonomi skal være åpen og gjennomsiktig. Problemet er at det overhodet ikke tas hensyn til personvernet.

Man lar ikke fremmede bla igjennom lommeboken sin, man går sjelden rundt og forteller hvor mye man har på konto – og det er en grunn til at pasientjournaler, rulleblad og annen personlig informasjon stort sett er hemmelig. Det samme bør gjelde inntekt og formue.

Uriktig bilde

For det tredje gir skattelistene ofte et helt uriktig bilde. Det er nemlig bare en liten del av virkeligheten som kommer frem av skattelistene. Noen av landets rikeste personer står for eksempel oppført med null kroner i inntekt.

Det betyr ikke at de ikke har tjent penger det siste året, men at de kanskje har organisert økonomien sin gjennom en bedrift. Da kommer hverken de totale inntektene eller den reelle skattebyrden frem.

Og personer med høy formue har ikke nødvendigvis massevis av penger i banken – kanskje eier de et hus som har fått en høy verdivurdering lenge etter at de arvet det.

Alle med høy formue i skattelistene har ikke råd til å kjøre Ferrari – og at du har lav registrert inntekt og formue, betyr ikke at du sliter økonomisk.

Likevel kan det se ut til at offentliggjøring av skattelistene er en høytidsdag for medier som snoker i skattelistene på våre vegne og lager store overskrifter.

Inntekt og formue er en privatsak: Ingen skal måtte svare for egen eller foreldrenes økonomi.

Og når skattelistene i tillegg er unøyaktige, er det ingen grunn til at de skal offentliggjøres.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.