Det er urettferdig at land som Polen, Slovakia og Ungarn skal stå på sidelinjen i flyktningpolitikken | Ole Jakob Warlo

Norge har tatt imot nesten 80 000 personer siden 2012. Nå er det land som Polen sin tur, skriver Ole Jakob Warlo (19) i Oslo FpU.

Si ;D-innlegg: Flere østeuropeiske land har ikke tatt sin del av kaken.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Forrige helg kunne man se polske høyreekstreme og nasjonalister, noen av dem med keltiske kors, slippe seg løs i Warszawas gater. Slagord som «Rent Polen, hvitt Polen» var en av mange rasistiske paroler Europa ble vitne til.

Viker unna

Europa skal være en frontfigur for liberale og demokratiske verdier. Disse er i ferd med å bli visket ut grunnet en ultranasjonalistisk holdning i land som ikke har tatt sin del av kaken når det gjelder flyktningstrømmen til Europa.

Mens vesteuropeiske land har latt seg føye etter krav fra EU, har land som Polen, Slovakia og Ungarn viket unna.

EU-domstolen slår fast at EU-land ikke kan nekte å ta imot flyktninger, grunnet EUs relokaliseringsordning. Også disse landene må ta sin del av den storpolitiske kaken.

Det er direkte urettferdig for Vest-Europa at EU-land i Øst-Europa skal stå på sidelinjen og gjøre som de selv vil, når Vest-Europa står på det jeg vil kalle randen av kollaps.

Norge har tatt imot nesten 80 000 personer siden 2012, derav over 12 000 kvoteflyktninger. Nå er det land som Polen sin tur.

Frp har rett

Achim Steiner, direktør for FNs utviklingsfond UNDP, kunne i NRK Urix på tirsdag fortelle om en feilslått europeisk flyktningpolitikk. Han påpekte at de europeiske landene ikke har samarbeidet godt nok.

En flyktningstrøm kan på nytt ramme Europa, som fordeler flyktninger ulikt mellom seg. Derfor har EU-land i Øst-Europa en plikt til å føye seg etter EU-domstolens krav.

Europa kan heller ikke redde alle de 65,6 millioner flyktningene i verden.

Derfor må flyktningene kunne spres ulikt til trygge land i resten av verden. Det vil være mye tryggere for flyktningene.

Den løsningen vi har nå, er direkte «usolidarisk», som sosialistene selv sier. Derfor er det kun Frps politikk som er den riktige i denne saken.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Mer om flyktningpolitikk?