SiD

Hasj på polet | Hulda Holtvedt

  • Hulda Holtvedt (18)
    talsperson i Grønn Ungdom

Ruspolitikken må ta innover seg at narkotika er farlig. Men den må balansere mellom flere hensyn, skriver Hulda Holtvedt (18), talsperson i Grønn Ungdom. Foto: STEVE DIPAOLA / NTB scanpix / Ole Christian Klamas

Si ;D-innlegg: Om målet er å unngå frislipp, kan legalisering være den smarteste veien å gå.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

De gamle dogmene i narkotikadebatten må rykkes opp med roten. Det er på høy tid å se nærmere på fordelene ved legalisering. Arbeidet med en ny rusreform kan og bør skyte fart i 2018.

Budskapet var klart fra Stortingets helsekomité rett før jul: Rusmisbruk skal behandles som et helseproblem, ikke et kriminalitetsproblem. Dette er vel og bra, men avkriminalisering løser ikke rusproblemet alene.

Vi mangler fortsatt gode svar på hvordan vi skal knekke det illegale markedet, hindre organisert kriminalitet og motvirke omsetning av dødelige stoffer.

Syntetiske stoffer gir dårlig kontroll

Norge er blant landene i Europa med flest overdosedødsfall. De siste årene har det dessuten vært en økning i omsetningen av nye syntetiske stoffer.

Disse etterligner virkningene av etablerte rusmidler, men produseres kjemisk for å omgå narkotikalovgivningen. Fremveksten av dem gir oss enda dårligere kontroll over stoffstyrke og risiko.

Etter at det syntetiske stoffet PMMA ble introdusert i Norge i 2010, førte det til en epidemi av dødsfall, og også her er vi i Europa-toppen.

Her i Norge ser vi bare toppen av isfjellet hva angår skadevirkningene av det illegale markedet. Produksjonsland i Latin-Amerika, Afrika og Asia plages av vold, korrupsjon og mafia som følge av ulovlig narkotrafikk.

I Mexico har titusener av sivile mistet livet i kampen mellom myndighetene og kartellene. Den globale narko-økonomien legger dessuten beslag på enorme ressurser.

Millioninntekter til statskassen

Forslag om legalisering av narkotiske stoffer møter ofte skepsis fordi det forveksles med fullt frislipp. Men om målet er å unngå frislipp, kan legalisering være den smarteste veien å gå.

Produksjon og utsalgssteder i statlig regi kan slå beina under store deler av det svarte markedet. Strenge aldersgrenser kan begrense tilgangen for mindreårige. Innholdet og styrken i rusmidlene vil være kjent.

Avgifter kan gi millioninntekter til statskassen, som igjen kan finansiere forebygging og informasjon.

Ruspolitikken må ta innover seg at narkotika er farlig. Men den må balansere mellom flere hensyn: begrensning av skadeomfang, beskyttelse av enkeltmennesker og vern av hele samfunn mot de rystende følgene av ulovlig narkotrafikk.

Feilslått krig

Avkriminalisering innebærer en erkjennelse om at krigen mot narkotika er feilslått og at det er kampen mot skadevirkningene som er viktig. Dersom en utredning viser at legalisering vil gi skadereduksjon på individ- og samfunnsnivå, gjenstår det få gode argumenter mot.

Flere amerikanske delstater har allerede legalisert cannabis. Canada er i ferd med å gjøre det samme, naturligvis innenfor regulerte rammer.

Liberalisering av ruspolitikken er en internasjonal strømning og styrkes av at studier viser at det virker.

Vi i Grønn Ungdom forventer at moderpartiet vårt reiser spørsmålet om legalisering på Stortinget. Vi lever veldig godt med stempelet som «hasjpartiet» De Grønne.

Overgangen til en mer human ruspolitikk, med sikte på å begrense smerte og skape verdige liv, vil bli blant de store politiske paradigmeskiftene i vår levetid.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Her er flere innlegg om samme tema:

Les også

  1. Legalisering løyser ikkje rusproblema i samfunnet | Marie Jahren Fludal

  2. Kjære arbeidsgiver: Nei, jeg røyker ikke hasj! | Henrik Bjørøen

  3. Datteren døde av overdose. Likevel vil Anne-Marie Cockburn legalisere alle rusmidler.


Les mer om

  1. Narkotika
  2. Cannabis
  3. Legalisering
  4. Hasj