Fraværet har gått ned, og det er verdt det! | Tora Kildehaug

  • Tora Kildehaug (17) Unge Høyre
Tora (17) mener at fraværsgrensen fungerer – og er verdt det.

Si ;D-innlegg: Takket være fraværsgrensen er det færre elever som stryker i fag og flere fullfører.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I Aftenposten den 28. november skriver Kasper Syvertsen at fraværet har gått ned, men at det ikke er verdt det. Der mener jeg at han tar feil. Takket være fraværsgrensen får elever som sliter hjelp, færre elever dropper ut, og flere elever fullfører skolegangen sin. Det betyr at flere får muligheten til å få seg en jobb, ta utdanning og følge sine drømmer.

Mer oppfølging

Det burde ikke komme som en overraskelse at fraværsgrensen fungerer når flere møter opp til undervisningen. Da kan lærerne planlegge bedre og de slipper å gjenta pensum om og om igjen for elevene som ikke møter opp.

Les også

FAFO-rapport om fraværsgrensen: Tre av ti rektorer sier lærerne praktiserer reglene ulikt.

Det betyr at lærere kan konsentrere seg om å følge opp hver enkelt elev og gi bedre og mer tilrettelagt undervisning.

Det er ingen tvil om at det er en klar sammenheng mellom fravær, psykiske problemer og det å droppe ut av skolen. Før ble ikke elevenes psykiske problemer oppdaget av verken skolen eller skolehelsetjenesten, fordi skolen ikke var forpliktet til å følge opp elever med mye fravær.

Les også

Fraværsgrensen: Jeg skulket så mye at det ødela psyken min

Med fraværsgrensen oppdager lærerne at det er problemer og får anledning til å hjelpe de elevene som sliter. Det er utvilsomt bedre bra for elevene.

«Drop-out garanti»

Takket være fraværsgrensen er det færre elever som stryker i fag og flere fullfører. Da fraværsgrensen ble innført kom det kraftige reaksjoner og flere partier snakket om at dette ville være en «drop-out garanti». Nå ser man helt tydelig at det har den ikke vært – tvert i mot.

Les også

Sjekk om det har vært nedgang i fraværet på din videregående skole

Jeg kan være enig med Kasper i at fraværsgrensen ikke er perfekt, i likhet med de fleste ting – men den fungerer og du har selvsagt fortsatt lov til å drive med politisk arbeid og være hjemme om du sliter psykisk. Det eneste du ikke har lov til å skulke og det mener jeg er rett og rimelig!

For det nytter ikke å snakke om verdens beste skole og verdens beste lærere om elevene ikke møter opp på skolen. Fraværsgrensen fungerer, og det er verdt det!

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.