SiD

Vær en kjernekar!

  • Sjef Kripos
  • Ketil Haukaas
Kripos har lansert kampanjen "Kjernekar."

Kripos er bekymret for de mange voldtektene som skjer på fest. Derfor lanserte de kampanjen "Kjernekar."

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Kripos er bekymret for de mange voldtektene som skjer på fest og oppfordrer nå alle, men særlig unge menn, til å passe ekstra på vennene sine. 40 % av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest og rus og vi har derfor lansert kampanjen Kjernekar.

Med Kjernekar mener vi han som følger med litt ekstra og som tør å si ifra til kompisene sine om hva som ikke er greit. Kjernekaren er han som er der for venner som mister kontrollen og som ser til at venninna kommer seg trygt hjem.

Veldig mange av de festrelaterte voldtektene kunne vært unngått hvis venner grep inn før det var for sent.

Store mørketall

De som begår voldtekt på fest er oftest menn mellom 20 og 35 år og ofrene er gjerne jenter som er beruset eller ruset. Mørketallene er store. Ofte kvier ofrene seg for å anmelde fordi de kjenner gjerningspersonen. I tillegg er festrelaterte voldtekter vanskelige å bevise fordi de skjer i lukkede rom uten vitner eller relevante tekniske spor.

Vårt mål er færre festrelaterte voldtekter og det er viktig å gjøre det vi kan før noe skjer. Vi har alle et ansvar for å forhindre det som er en grov, kriminell handling og veldig belastende for offeret.

Bli en Kjernekar!

Kampanjen vår har en egen facebookside som heter K jernekar . Den fikk over 50.000 følgere den første uka. Her finner du informasjon om voldtekt og du får vite hvor man kan henvende seg for å få hjelp.

Herfra kan du også sende en hilsen til din kjernekar og dermed bidra til å spre et viktig budskap: Følg med — så alle får en fin fest!