Spekulativt om FNs migrasjonsplattform | Cordelia Bardalen

  • Cordelia Bardalen (20)
Globale utfordringer må løses på globalt plan, skriver Cordelia Bardalen.

Si ;D-innlegg: Politikerspråk er kjipt og komplisert, men ingen vinner av å trekke spekulative slutninger ut av ordlyden.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

5. desember skrev Preben Dimmen at folket må informeres om FNs migrasjonsplattform. Det er viktig og bra, men forutsetningen må være at riktige fakta legges på bordet.

For det første er ikke FN-plattformen juridisk bindende, og den overstyrer ikke norsk lovgivning. Det er FNs tiltak for å stille sterkere i håndteringen av migranter. Det bør vi ikke stille oss grunnløst kritiske til. Globale utfordringer må tross alt løses på globalt plan.

Skal pressen kveles?

Videre er det feil at Regjeringen vil motarbeide negativ omtale av migranter i mediene, slik Dimmen skriver. Plattformens 17. mål er «å eliminere alle former for diskriminering og fremme en kunnskapsbasert offentlig samtale for å forme oppfatninger av migrasjon».

Da menneskerettighetene er plattformens grunnlag, må det være klart at ytringsfriheten ligger fast. Det sies også eksplisitt at tiltaket er «med full respekt for pressefriheten».

Påstanden om at «avtalen» forplikter Norge til å tilrettelegge for nye «migrasjonsruter» er også gal. Plattformens 5. mål er «å bedre tilgjengeligheten og fleksibiliteten for regulær migrasjon».

Regulære migranter er venninnen din som studerer i USA eller svensken som jobber på favorittrestauranten din. Målet er altså å bedre den typen migrasjon mange ikke tenker over.

Suvereniteten i behold

Vi enes likevel om at nasjonens borgere skal bestemme over eget lands innvandringspolitikk. Plattformen legger også opp til enklere og tryggere returer av dem uten lovlig opphold, og at innvandring skal skje etter nasjonal lovgivning.

Politikerspråk er kjipt og komplisert, men ingen vinner av å dra spekulative slutninger ut av ordlyden. Norsk suverenitet er i behold og vil også være det i fremtiden – FN-plattform eller ei.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.