SiD

Frihet til å velge burde være en selvfølge

  • Omar Yagci (16)
    Omar Yagci (16)
    Leder, Innlandet Unge Venstre

Nærskoleprinsippet stopper elevenes mulighet til utdanning og til å dyrke interessene sine, mener Omar Yagci (16). Foto: Thomas Brun/NTB

På denne tiden av året blir drømmen om videregående knust for mange 10.-klassinger.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Vi nærmer oss tiden der mange spente 10.-klassinger skal ta et stort valg. De skal velge hvilken linje og videregående skole de ønsker å gå på. Det er et valg som vil ha stor betydning for hver enkelt elev.

Det gjør meg trist å tenke på hvor mange elever som får drømmen sin knust fordi de ikke får lov til å bestemme skole selv. Frihet til å velge burde være en selvfølge, og den burde gjelde alle elever.

Rettferdig alternativ

Fritt skolevalg er ikke perfekt, men det er det mest rettferdige alternativet. Det gir elevene størst frihet og mest makt over eget liv. Fritt skolevalg gjør at elever får søke seg til og gå på den skolen de selv vil. Nærskoleprinsippet, derimot, tar fra oss retten til selv å bestemme hvilken skole vi skal gå på.

Omar Yagci (16) er leder i Innlandet Unge Venstre. Foto: Erika Melhus

Vi må alltid jakte etter de mest rettferdige løsningene som gir elevene størst frihet. Det er grunnleggende urettferdig at adressen min skal bestemme hvilken skole jeg skal få lov til å gå på.

På denne tiden av året blir drømmen om videregående knust for mange 10.-klassinger. Det kan være mange gode grunner til at noen elever ikke vil gå på sin nærskole. Nærskoleprinsippet rammer elevene hardt og urettferdig.

I mitt hjemfylke Innlandet opplever mange å få friheten sin tråkket på av nærskoleprinsippet, som Erlend Bekkemellem (15) i fjor. Nærskoleprinsippet gjorde at han ikke fikk begynne på drømmeskolen, fordi bussen han skulle ha tatt dit, bruker 10 minutter mer enn til nærskolen, ifølge NRK.

Viktig valg

Nærskoleprinsippet hindrer elevenes mulighet til utdanning og til å dyrke interessene sine.

Regjeringen vil innføre fritt nasjonalt skolevalg. Det er en seier for elevene.

Men Arbeiderpartiet sier de vil skrote forslaget nesten før det trer i kraft, hvis de inntar regjeringskontorene etter valget. Arbeiderpartiet vil gi fylkeskommunen større frihet, men hvilken frihet skal vi prioritere?

Friheten til fylkespolitikere som kan bestemme hvilken skole elevene skal få gå på, eller til elevene selv?

Jeg ønsker et samfunn der elever får bestemme skole selv uavhengig av hvor foreldrene har valgt at de skal bo. Hvis Venstre og de borgerlige mister flertallet i Stortinget etter valget i september, er det et tap for elevene.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Videregående skole
  2. Skole og utdanning