SiD

Vi må endre måten vi snakker om kvinner

  • Gudrun Rødbotten Foss
    Gudrun Rødbotten Foss
    20 år
Hvordan vi velger å formulere oss, påvirker hvordan vi ser problemet, skriver Gudrun Rødbotten Foss (20).

Vi må være mer oppmerksomme på hvordan vi ordlegger oss.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dagens språkbruk er utdatert og sexistisk. Jeg mener vi må oppdatere måten vi omtaler kvinner på. Det gjelder både når vi snakker til og om kvinner. Språk er makt, og språkbruket vårt er med på å forme samfunnets syn på kvinner generelt.

Mediene har for eksempel en tendens til å knytte suksessfulle kvinner til deres menn, i stedet for å bruke hennes eget navn. En såkalt suksessfull kvinne kan også bli omtalt som en mor, i stedet for hennes akademiske prestasjoner.

Når man snakker om seksuell trakassering og voldtekt, blir dette språkproblemet tydelig. Kvinner blir voldtatt. Kvinner blir overfalt på vei hjem. Kvinner blir seksuelt trakassert.

Men hva med å endre fokuset?

Ord er makt

Menn voldtar kvinner. Menn overfaller kvinner på vei hjem. Menn trakasserer. Det reelle problemet ligger hos menn. Hvordan vi velger å formulere oss, påvirker hvordan vi ser problemet. Dette er det viktig å være klar over.

«Hva hadde du på deg?» «Hadde du drukket?» «Flørtet du?» Dette er spørsmål kvinner som er blitt voldtatt, kan ha fått høre. Spørsmålene antyder at det er kvinnens feil at hun ble voldtatt. Vi retter skylden mot kvinnen i stedet for mot mannen.

Språkforsker Helene Uri har skrevet en bok om språk og kjønn. Gjennom flere år har hun samlet eksempler på sexisme i dagens språkbruk. Kvinner babler, menn snakker. Kvinner skravler, menn snakker. Kvinner maser, menn gir råd. Kvinner krangler, menn gir råd.

Gudrun Rødbotten Foss (20).

Måten vi prater på, reflekterer våre holdninger og internaliserte normer. Det er kanskje lett å tenke at det ikke spiller noen rolle, men det gjør det faktisk. Derfor mener jeg at slike formuleringer er skadelige. I verste fall kan det dyrke misogyni (hat eller sterke fordommer mot kvinner).

Vær oppmerksom

Det henger fortsatt mange sexistiske forestillinger om kvinner igjen i dagens samfunn. Ved å være oppmerksom på hvordan du ordlegger deg, vil du bidra med å nedkjempe disse utdaterte forestillingene.

Jeg er lei av å se kvinner bli stilt dumme spørsmål i intervju. Jeg er lei av at kvinner blir sett på som skyldige etter de er blitt voldtatt. Jeg er lei av å bli ansett som en «bitch» når jeg stiller krav og er trygg på meg selv. Jeg er lei av at det finnes uendelig med skjellsord for jenter, men svært få tilsvarende for gutter.

Misforstå meg rett, jeg vil ikke ha flere skjellsord for gutter. Men vi må slutte å bagatellisere virkningen av skjellsord og språket vårt. Det er alles ansvar å sørge for at språkbruket vårt beveger seg fremover.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Språk
  2. Kjønn
  3. Samfunnet