SiD

Skolen er tilpasset A4-eleven som ikke finnes

  • Mikkel Mørch Sollie (18)

Lærerne, skolestrukturen og pensum må få et realt løft, skriver Mikkel Mørch Sollie. Foto: NTB scanpix / Gorm Kallestad

Si ;D-innlegg: Det er fortsatt en lang vei igjen før alle elever kan fullføre videregående opplæring.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Nesten én av fire elever fullfører ikke videregående på normert tid. Én av ti dropper ut av skolen og avslutter aldri utdanningen på videregående. Selv om frafallsprosenten har gått ned de siste årene, er det fortsatt en lang vei igjen før alle elever kan fullføre videregående opplæring.

Mange som faller ut

Til tross for at det er blitt satt i gang flere tiltak de siste årene for å tilrettelegge opplæringen for hver enkelt elev, er skolen i fortsatt tilpasset A4-eleven – en elev man ikke finner i noe norsk klasserom. Det er mange elever der ute som har særskilte behov, som dessverre faller ut av norsk skole.

Av egen erfaring, har norsk skole ikke vært flink nok til å tilrettelegge for de aller svakeste elevene. Jeg har selv slitt meg igjennom skolegangen, med dysleksi, synsvansker og mye sykdom.

For at alle elever skal føle at opplæringen blir tilrettelagt dem, må fokuset på spesialpedagogikk utgjøre en enda større del av lærerløftet. Først da kan man sørge for at elever med ulike lærevansker faktisk får en følelse av å bli hørt og hjulpet gjennom hele utdanningsløpet.

Les også

Kommentar: Dropp lærernormen, Arbeiderpartiet

Men det er ikke bare lærerne som trenger et løft. Hele strukturen i opplæringen må endres. Det tok tre år før barneskolen jeg gikk på oppdaget at jeg hadde dysleksi. På dette tidspunktet var det dessverre for sent å sette inn de viktigste tiltakene.

Trenger et skikkelig løft

Til slutt måtte jeg bytte til en privat skole, hvor de så mine vansker og behov – og tilpasset undervisningen. Et steg i riktig retning er Regjeringens plan for «tidlig innsats».

Denne planen skal sikre at barn med lærevansker blir oppdaget allerede i barnehagen. Det vil forhåpentlig gjøre at flere elever unngår det jeg opplevde.

Les også

Si ;D: Regjeringen tar fra meg muligheten til å studere

Norsk skole har de siste årene blitt en av verdens beste. Gradvis rettes opplæringen inn mot de elevene som faktisk finnes ute i norske klasserom, og ikke en A4-elev. Men det er fortsatt en del som gjenstår, og da må både lærerne, skolestrukturen og pensum få et realt løft.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Spesialpedagogikk