SiD

Kvotering er et system som reduserer mennesker | Mathias Hofgaard Bjørgung

  • Mathias Hofgaard Bjørgung (21)
    1. nestleder, Aker Unge Høyre
Kvotering skaper et skille mellom de som kom inn på det de ville fordi de var flinke – og de som kom inn på grunn av deres bakgrunn, skriver Mathias Hofgaard Bjørgung (21), 1. nestleder i Aker Unge Høyre.

Si ;D-innlegg: Klarer man ikke å se forbi hudfarge?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Rettferdig likestilling handler om likebehandling, ikke å sette grupper opp mot hverandre. Det handler om å ta alle seriøst, på et likt grunnlag, uten et urettferdig system som begrenser mennesker til demografisk gruppe.

I et innlegg på Si ;D torsdag 15. februar skrev Sarah Zahid at kvotering er godt tiltak for å redusere segregering og rasisme og at det fremmer likestilling. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet.

Et urettferdig system

Kvotering er et system som reduserer mennesker, som har hver sine ferdigheter og kvaliteter, til å bli definert av deres etnisitet eller kjønn. Et system som setter noen foran andre fordi de har «riktig» etnisitet og noen ned fordi de har «feil» etnisitet.

Kvotering skaper dermed et skille mellom de som kom inn på det de ville fordi de var flinke – og de som kom inn på grunn av deres bakgrunn. Et system av A og B-mennesker. Det er ikke et system som politikerne eller vi som samfunn bør etterstrebe.

I innlegget skriver Zahid at dersom man tror kvotering hindrer de flinkeste i å få jobb, mener man at kvinner og minoriteter ikke er flinke nok. Tilfellet er jo det motsatte. I et rettferdig samfunn bør man få lik behandling.

Alle skal ha lik mulighet til å gjøre og bli det de vil, uavhengig av hvem man er.

Både Zahid og jeg har full tro på at både kvinner og minoriteter er kompetente og kvalifiserte til å få den jobben/vervet/plassen de vil ha.

Det som er forskjellen på oss, er at jeg tror at de får det til på bakgrunn av deres kompetanse, ikke hvilken hudfarge de har eller hva de har mellom beina. Zahid mener derimot at disse menneskene må settes inn i en kategori og et system for å komme seg frem.

Tillit til å utføre oppgavene

Når man får en stilling eller plass på en utdanning, skal man vite at man er dyktig nok og at man faktisk har tillit til å utføre oppgavene sine på bakgrunn av dette.

Det er da irrelevant med kjønn eller etnisitet så lenge man får jobben gjort.

I innlegget kritiserer i tillegg Zahid Norges regjering for å være «blendahvit» eller «kritthvit». Å tilegne regjeringen denne betegnelsen, beviser nok en gang at noen ikke klarer å se forbi hudfarge.

Det norske folk må kunne ha tillit til at statsrådene klarer å utføre sine plikter og at de har fått jobben fordi de har den kompetansen som kreves, ikke fordi de skal passe inn i samfunnets politiske korrekthet.

På samme måte som man ikke kvoterer inn folk i regjeringen, blir det for teit å kvotere inn enkelte i andre stillinger uten at man har reell tillit til at de kvalifisert.

Likestilling og integrering er fortsatt veldig viktig. Vi må diskutere hvordan vi kan få gode tiltak som fremmer mangfold. Men å sette folk opp mot hverandre og prioritere noen fremfor andre, er ikke veien å gå.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Likestilling
  3. Integrering
  4. Kjønn