Legaliseringsdebatten styres av propaganda

Forbud mot hasj skader bare brukerene, mener Rang Abdullah.

At Norge er i overdosetoppen blant 30 europeiske land, er en direkte konsekvens av vår feilslåtte narkotikapolitikk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Legaliseringsmotstandere vil alltid gjenbruke oppbrukt og mangelfull forskning, og det kommer de til å gjøre så lenge presten hiver jord på kisten. Alt fra den omstridte og tilbakeviste teorien om at cannabisbruk på mystisk vis fører til tyngre stoffer — gatewayteorien - til apen som angivelig døde av cannabisoverdose på 70-tallet (som egentlig døde av oksygenmangel, men politikere liker å pynte på ting).

Gestapo-holdninger

Det kommer ikke som et sjokk at forbudstilhengere ikke har noe annet å strekke seg til, men at politiet skal ta på seg rollen som Gestapo i politiske diskusjoner ved å slå hardt ned på legaliseringstilhengere, er direkte bekymringsfullt.

Når skal vi innse at forbudet ikke skader andre enn rusbrukeren selv?

Justisdepartementet oppfordrer politiet i rapporten "Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015" til å drive meningsrensing. I punkt 4.4 i rapporten står det svart på hvitt at "Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis". Hvor har vi sett til lignende retorikk tidligere? Gestapo? Saddam? Sovjet?

Forbudet skaper heroinister

Så hvem er det som egentlig skaper sosial aksept for narkotikakriminalitet? Er det legaliseringstilhengeren som ønsker en human behandling av rusmisbrukere? Eller er det forbudstilhengeren som er med på å skape et lukrativt marked for kriminelle langere, og synes det er greit å kriminalisere nærmere ti prosent av befolkningen?

Når skal vi innse at forbudet ikke skader andre enn rusbrukeren selv? Når politikere som Høyres byrådsleder i Bergen sier at hun vil ta et oppgjør med liberaliseringskulturen til Unge Høyre, bør hun først ta oppgjør med moderpartiets feilslåtte politikk som har bidratt med å skape rusproblematikken vi har i dag.

At Norge er i overdosetoppen blant europeiske land og at én av tre av våre fengselsinnsatte soner for narkotikamisbruk, er en direkte konsekvens av vår feilslåtte narkotikapolitikk. Forbudslinjen har skapt heroinister, ikke motsatt.

Trenger en ryddig debatt

Jeg tror likevel at legaliseringsdebatten vil pågå i mange år fremover. Men skal vi først få en ryddig debatt om legalisering her i landet må det bli slutt på den ubalanserte, agendastyrte informasjonen beslutningstagere, journalister og befolkningen ensidig presenteres for av dem som blir ansett for å være eksperter på rusområdet.

Forbudslinjen har skapt heroinister, ikke motsatt.

Når forskere i SIRUS hevder at to dødsfall i 2012 skyldtes cannabis, er det ikke lenger snakk om gyldig vitenskap, men ren propaganda. Heldigvis har jeg også tro på at det finnes andre oppegående stortingspolitikere på tvers av alle partier som deler Erik Skutles syn om legalisering. Dessverre velger disse å tie for ikke å bryte med partiets meninger.

Rang Abdullah (17)